Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 4. 2023 12:33

Ve čtvrtek 27. dubna proběhne evropské setkání mladých z Karlovarského kraje a Saska

Studentky a studenti středních škol z Karlovarského kraje a ze Saska si budou moci vyzkoušet, jak funguje Evropský parlament. Dne 27. dubna se sejdou v zastupitelském sále Karlovarského kraje a budou společně projednávat aktuální Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Akci pořádá Eurocentrum a EUROPE DIRECT Karlovy Vary spolu s partnerským EUROPE DIRECT Vogtland a společností EUTIS.

Jedná se o akci pro aktivní studentky a studenty z Karlovarského kraje a saského Markneukirchenu, která se koná v Karlových Varech jako reciproční setkání k loňskému diskusnímu fóru v Sasku. To proběhlo v květnu minulého roku. Téměř dvacítka studentů z každé země se zúčastní simulace jednání Evropského parlamentu nad zjednodušeným legislativním návrhem Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků.

Jednání bude simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny podobně, jako to probíhá ve skutečném Evropském parlamentu. Organizaci jednání zajistí nezisková organizace EUTIS, která má s podobnými akcemi pro mladé v Česku mnohaleté zkušenosti. Tato česko–německá příhraniční akce ale bude pilotní, poprvé uskutečněná dvojjazyčně. Díky ochotě Krajského úřadu Karlovarského kraje, který poskytuje zastupitelský sál, bude simulace politického jednání odpovídat i reprezentačně.

V odpolední části budou účastníci ještě diskutovat s regionálními hosty nad dvěma tématy. První téma - přeshraniční trh práce - bude se studenty probírat  Adrian Lohr ze saského úřadu práce, který pracuje také pro EURES, což je evropská síť pro volný pohyb pracovníků. Druhé téma - příležitosti pro mladé v Evropské unii - přijdou s mladými diskutovat regionální konzultanti Domu zahraniční spolupráce, Markéta Kavalíková a Dan Grigar.  Spolu se studenty se akce budou účastnit zástupci EUROPE DIRECT Vogtland a doprovázející pedagogové. Na závěr bude diskuse stručně shrnuta a dohodnut další postup ve spolupráci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie