Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 12. 2008 11:24

Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka

Česká republika bude řídit a zastřešovat jednání „sedmadvacítky“ šest měsíců, od 1. ledna 2009 do 30. června 2009. Priority českého předsednictví nejsou jen prioritami národními, ale prioritami celé Evropské unie.

premiér_vlajka_ilustraceMirek Topolánek Česká republika bude předsedat jednání „sedmadvacítky“ od ledna do června 2009. Ale příprava na předsednictví trvá fakticky dva roky. Kromě organizace a formulace vlastních priorit byly důležité zejména schůzky s hlavami států a předsedy vlády všech členských států v rámci „tour de capitales“, stejně jako posílení spolupráce s Evropskou komisí. Završením příprav pak je spolupráce v rámci předsednického tria. Spolu s Francií, po níž předsednické křeslo přebíráme a Švédskem, které následuje po nás, jsme vypracovali 18 měsíční program předsednictví. To vše bylo nezbytné učinit, aby předsednictví bylo úspěšné a přinášelo konkrétní výsledky.

Díky této přípravě mohu říci, že priority českého předsednictví nejsou pouze prioritami národními, ale prioritami celé Evropské unie. Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ odráží čtyři základní unijní svobody – volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. Ty hodláme prosazovat v plném rozsahu. Logo našeho předsednictví, tedy doména www.EU2009.cz, k nim symbolicky přidává pátou svobodu – volný pohyb informací a znalostí. Hlavní priority českého předsednictví pak lze shrnout do sloganu „3E“ – ekonomika, energetika a Evropa a svět (Economy, Energy, External Relations).

Ekonomickou ambicí je pro nás zvyšování evropské konkurenceschopnosti, posilování důvěry spotřebitelů, ale i malých a středních podniků v tržní hospodářství, efektivní a rozumné řešení finanční krize, pokračování v liberálních reformách rozpočtu a politik EU, zejména Společné zemědělské politiky a v neposlední řadě zvyšování zaměstnanosti.

Energetika je v očích České republiky hledáním rovnováhy mezi nároky životního prostředí a udržením evropské konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Za klíčovou pokládáme debatu o diverzifikaci zdrojů a o nových sítích. Považujeme pro budoucnost a bezpečnost Evropské unie za potřebné, aby měla společnou energetickou politiku a vystupovala v jednáních o dodávkách energetických surovin jednotně.

Vztahy Evropy a světa stavíme na euro-atlantické vazbě, která je základem bezpečnostní i ekonomické spolupráce. Stejnou prioritou je pro nás otevřenost a další rozšiřování EU. Chceme pokračovat v integraci zemí západního Balkánu. Významným je pro nás také východní partnerství.

Symbolickým označením našich priorit jako tři „3E“ vědomě navazujeme na švédské předsednictví z první poloviny roku 2001, které řešilo podobné problémy, jaké stojí před Českou republikou. Tehdy šlo o smlouvu z Nice, o přípravy na zavedení jednotné měny a o otázku, jak si se svým prvním předsednictvím poradí nová země Unie, která navíc stojí mimo eurozónu.

Mohu zodpovědně říci, že Česká republika je připravena předsedat Radě Evropské unie a kromě prosazování svých priorit, které jsou zároveň prioritami evropskými, zejména moderovat debatu o aktuálních problémech a pokračovat v kontinuální politice Unie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie