Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 3. 2013 15:01

Úřad vlády ČR pokračuje v konzultacích k přípravě Národního programu reforem

Dne 25. března 2013 uspořádal Úřad vlády ČR, který je gestorem Strategie Evropa 2020, v Lichtenštejnském paláci další neformální kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2013. Akce navázala na široce a inklusivně pojatý proces konzultací vedený od prosince 2012 s cílem zapojit do diskuse nad Národním programem reforem co nejširší spektrum zainteresované veřejnosti. O první konsolidované verzi Národního programu reforem nyní debatovali se zástupci Úřadu vlády a jednotlivých resortů představitelé obou komor Parlamentu ČR, zástupci partnerů hospodářského a sociálního dialogu, NERVu, akademické sféry a nevládního sektoru, pozváni byli rovněž zástupci Evropské komise a krajských a místních samospráv. Výsledky diskuse poslouží jako podněty pro dopracování konečného znění Národního programu reforem. Jeho odeslání Evropské komisi je plánováno na polovinu dubna, přičemž jeho schválení Výborem pro EU bude přecházet projednání v Pracovnímu týmu RHSD pro EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie