Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 1. 2013 15:58

Úřad vlády ČR je gestorem Evropského roku občanů

Rok 2013 Evropská unie vyhlásila Evropským rokem občanů. Smyslem tohoto kroku je především zvýšit informovanost občanů o důsledcích práva na volný pohyb a pobyt v rámci Evropské unie, posílit povědomí o využití dalších souvisejících oprávnění a stimulovat aktivní zájem o tvorbu unijních politik.

Evropský rok občanů tak bude v zásadě tvořen širokou informační kampaní na úrovni Unie, koordinovanou Evropskou komisí, kterou doplňují aktivity prováděné členskými státy. V ČR je gestorem Evropského roku občanů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky, která hodlá tento rok využít k pořádání seminářů, konferencí, soutěží a dalších akcí, jejichž cílem bude seznámit účastníky s potenciálem evropského občanství a možnostmi využívání práv spojených s daným institutem. Aktuální informace jsou k dispozici v rubrice věnované Evropskému roku občanů na stránkách Euroskop.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie