Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 6. 2013 18:19

Státní tajemník Belling obdržel cenu za přínos pro rozvoj evropské spolupráce

V závěru prvního dne mezinárodní konference věnované problematice tzv. východního partnerství („From Eastern Partnership to the Association – The Great Debate“) spolupořádané Ministerstvem zahraničních věcí a Českou asociací pro evropská studia proběhlo v Černínském paláci slavnostní udílení cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj vědeckého bádání v oboru evropských studií nebo přispěly k rozvoji evropské spolupráce. Vedle dlouholetého člena Soudního dvora EU prof. Jiřího Malenovského obdržel ocenění České asociace pro evropská studia také dr. Vojtěch Belling, který zastává od roku 2011 funkci státního tajemníka pro evropské záležitosti.

Oceněna byla v jeho případě nejen rozsáhlá publikační a akademická činnost, ale také víceleté úřední působení. Vojtěch Belling nastoupil do evropské sekce Úřadu vlády již v roce 2009 za ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho, předtím pracoval také na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Česká asociace pro evropská studia udílí svá ocenění každoročně ve dvou kategoriích. Jedná se o prestižní vědeckou instituci, působící coby součást světové akademické sítě ECSA – World.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie