Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 9. 2021 20:20

Setkání Mileny Hrdinkové s delegací DG REFORM

Dne 17. září 2021 přijala státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková delegaci Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM). Hlavním tématem jednání byla podpora DG REFORM při realizaci Národního plánu obnovy ČR.

Setkání Mileny Hrdinkové s delegací DG REFORM

Delegace DG REFORM, kterou vedla ředitelka Judit Rozsa, navštívila ČR v rámci přípravy projektů financovaných z Nástroje pro technickou podporu (TSI). TSI je přímo řízeným programem Evropské komise. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády plní roli kontaktního místa pro ČR. TSI podporuje státní správu členských států EU při přípravě a implementaci reforem. Hrazeny jsou např. zpracování analýz, poskytování expertizy, výměna zkušeností s institucemi z jiných členských států EU, vzdělávací aktivity či shromažďování statistických dat.

TSI nástupcem Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP), který fungoval v závěru minulého programového období s téměř identickými parametry. Celková alokace TSI byla stanovena příslušným nařízením pro období 2021 – 2027 na 864 mil. EUR. Ze SRSP a TSI již bylo dosud podpořeno 49 projektů v ČR.

Aktuálně jsou připravovány projektové žádosti pro 2. řádnou výzvu TSI (s termínem podání DG ROFORM do 31. října 2021). Jak vyplynulo z jednání Mileny Hrdinkové s delegací DG REFORM, prioritou pro ČR i pro DG REFORM jsou nyní projekty, které napomohou implementovat Národní plán obnovy ČR (NPO).

NPO byl schválen vládou 17. května a po jednání s Evropskou komisí a v pracovních skupinách Rady EU byl schválen Radou EU ke dni 9. září 2021 (v podobě tzv. Prováděcího rozhodnutí Rady). ČR z NPO bude moci čerpat podporu ve výši přibližně 180 mld. Kč.

Během jednání ředitelka Judit Rozsa blíže představila novinku 2. výzvy TSI – vlajkové projekty. 13 vlajkových projektů navrhlo DG REFORM na základě své analýzy častých opatření v plánech obnovy jednotlivých členských států EU.

V debatě s delegací DG REFORM státní tajemnice Milena Hrdinková uvedla, že klíčovou prioritou ČR je digitalizace, včetně digitalizace státní správy. Tato priorita je promítnuta také do řady opatření v NPO.

Na jednání se státní tajemnicí Milenou Hrdinkovou navázalo jednání delegace DG REFORM ke konkrétním připravovaným projektům s vedením Odboru koordinace NPO na Ministerstvu průmyslu a obchodu; a dále se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj a Národní agentury pro komunikační a informační technologie.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie