Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 12. 2014 13:27

Seminář Eurocentra: Jaký ekonomický model potřebuje ČR?

V pondělí 15. prosince proběhl v Evropském domě poslední letošní seminář Eurocentra Praha. Tématem bylo hledání nejlepšího ekonomického modelu pro Českou republiku, zejména s důrazem na příliv zahraničních investic. Jako řečníci vystoupili Aleš Chmelař, hlavní ekonomický analytik Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, a Jan Drahokoupil z Evropského odborového institutu.

Aleš Chmelař prezentoval různé prognózy ekonomického vývoje, jež zaznívaly od roku 1989, a konstatoval, že realita přinesla mnohem pomalejší tempo. Kromě cyklických faktorů měly na vývoj české ekonomiky vliv především zahraniční investice, jejichž příliv kulminoval v období kolem vstupu ČR do EU. Nicméně poté, co propukla hospodářská krize, následoval přibližně v roce 2008 strmý propad. Za jeden z hlavních problémů označil Chmelař skutečnost, že ČR nemá významné zásoby nerostných surovin a není ani tzv. daňovým rájem, a proto byly zahraniční investice až dosud hlavním stimulem růstu hrubého domácího produktu (HDP). „Pokud se naše země nedokáže přizpůsobit nové situaci, kdy objem zahraničních investic klesá, nemusíme průměr zemí EU dohnat taky nikdy,“ varoval.

Nelze spoléhat jen na zahraniční investice

Nejedná se však pouze o zahraniční investice. Česká republika podle Chmelaře byla kromě peněz ze zahraniční také příjemcem „know-how“, které se rovněž dováželo a nevytvářelo v tuzemských firmách. V sektoru vzdělanosti, kde se „know-how“ vytváří, patří ČR v rámci EU až 23. místo.

Do budoucna je podle Chmelaře kromě snahy o zadržení co nejvíce peněz ze zahraničních investic, potřeba soustředit se také na počet vytvářených pracovních míst a zajistit nezbytnou míru konkurence v dílčích odvětvích. „Odliv výnosů zahraničních investic postihuje podle průzkumů zejména odvětví, která jsou často kritizována za nedostatečnou míru konkurence,“ vysvětluje. Je rovněž potřeba dbát na vzájemnou provázanost jednotlivých sektorů ekonomiky a fungujícího institucionálního rámce.

Je potřeba reformovat vzdělávací systém

Jan Drahokoupil k otázce poklesu zahraničních investic do ČR podotkl, že je třeba ji chápat v kontextu hospodářského poklesu celé Evropy způsobeného cyklickými faktory. ČR ani Slovenskou nejsou podle něj méně atraktivní pro zahraniční investory, ale tyto subjekty jen volí méně finančně náročné projekty. Jde také o to, že zatímco dříve se do tzv. nových členských států EU přesouvala výroba v klasických továrnách, dnes se jedná o budování servisních center (např. call centra nebo pracoviště servisní podpory informační techniky a elektronických systémů), která jsou méně finančně i personálně náročná.

„Důvodem, proč nyní ČR nebo Slovinsko nerostou tak rychle jako Slovensko nebo Polsko, je, že v době zahájení ekonomické transformace byly mnohem rozvinutější a nemusely dohánět takový deficit,“ doplňuje Drahokoupil. Zároveň připomíná, že pro hospodářský růst nestačí pouze levná pracovní síla nebo výhodný směnný kurz, na které jsme spoléhali v uplynulých letech. „Je nezbytné, abychom se zaměřili na zlepšení institucionálního rámce, dostupnost úvěrů a zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly,“ připomíná Drahokoupil.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie