Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 5. 2010 23:24

Prohlášení ministra pro evropské záležitosti Juraje Chmiela k úmrtí veřejného ochránce práv pana Otakara Motejla

"Zprávu o skonu pana Otakara Motejla jsem přijal s velkým zármutkem. S jeho odchodem naše země ztrácí nejen vynikajícího právníka a odborníka, ale především silnou osobnost a výjimečného člověka.  Vždy jsem obdivoval jeho velkou osobní statečnost, s jakou čelil komunistické zvůli ve jménu spravedlnosti a boje za demokracii. Nebývalou měrou přispěl k tomu, že se naše země po mnoha desetiletích totality stala opět demokratickou, opírající se o vládu práva. Nejen za to mu patří naše velké díky."

Juraj Chmiel

Ministr pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie