Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 1. 2009 10:30

Příspěvky europoslanců k situaci na Blízkém východu

Poslanci Evropského parlamentu diskutovali 14. ledna s Radou EU zastoupenou českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem o současné situaci v Gaze a o možných řešeních.

Za Evropskou komisi promluvila komisařka Benita FERRERO WALDNER, která zmínila oběti a materiální škody na obou stranách konfliktu. Zdůraznila, že probíhající konflikt ohrožuje stabilitu celého regionu. Evropská unie byla aktivní ve snahách řešení nastalé situace od prvního dne. Mise ve složení Trojky vedené českým ministrem zahraničí, která do regionu odcestovala ihned po Novém roce, byla doplněna aktivitami francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Cílem všech aktivit bylo především okamžité a bezpodmínečné zastavení bojů.

Komisařka vyjádřila dík všem humanitárním organizacím, které v regionu pracují a potvrdila připravenost Evropské komise posílit jejich financování. Potvrdila podporu všem aktérům, kteří mohou konkrétními kroky přispět k nastolení stabilního řešení. Významná role v této situaci patří Egyptu i Summitu arabských zemí.

V dlouhodobém horizontu musí jít o obnovení důvěry mezi Izraelci a Palestinci, která byla konfliktem narušena, protože válka a boje nepovedou k trvalému míru. Proto je třeba co nejdříve obnovit jednání. Důležitý je proto konstruktivní dialog a hledání společného postupu s novou americkou administrativou. Ferrero - Waldner připomněla, že Hamás nebude tímto konfliktem poražen, bude vojensky oslaben ale politicky posílen. Cílem Komise jsou dva státy žijící v míru, dlouhodobé příměří a obnovení mírových rozhovorů.

José Ignacio SALAFRANCA (EPP-ED, ES) zdůraznil, že je především třeba zastavit humanitární katastrofu. Jménem své politické skupiny ocenil všechny, kteří podnikají kroky k nastolení příměří, včetně úsilí Rady. Vyjádřil také potěšení z prohlášení Hillary Clinton, která naznačila pragmatický přístup k řešení současné situace. Na závěr zdůraznil, že EU je především společenstvím hodnot a nejdůležitější hodnotou je mír. Proto musí být mobilizovány veškeré síly, aby byla současná kritická situace ukončena.

Martin SCHULZ (PES, DE) připomněl, že konflikt může být vyřešen pouze na základě mezinárodního práva. Cílem všech aktivit musí být zastavení bídy a umírání. Na jednu stranu platí právo na sebeobranu Izraele, obranu proti těm, kteří se snaží stát zničit, na druhou stranu je třeba používat přiměřených prostředků. V této souvislosti vyzval předseda Schulz k dialogu, jehož odmítání je prodlužováním ozbrojeného konfliktu. Dále vyjádřil přesvědčení, že budou nutná jednání s Hamásem. Pokud není možné přímé bilaterální jednání, existují různé vyjednávací možnosti (například Kvartet) a EU se může přičinit o zprostředkování tohoto dialogu.

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (ALDE, BE) označila za nezbytné okamžité naplnění základních cílů - zamezení útokům, humanitární akce, otevření přechodů a zrušení embarga. Pro tyto aktivity bude třeba pozorovatele a EU by se do takové mise měla zapojit. Vyzvala k jednohlasnému postupu EU a nutného zapojení USA a Arabské ligy do vyjednávání. K dlouhodobému řešení v Gaze je podle ní nezbytně nutné zlepšit situaci na Západním břehu a dát tak lidem příležitost odklonit se od Hamásu.

Christiana MUSCARDINI (UEN, IT) zdůraznila posvátné právo Palestinců žít svobodně, stejně jako právo Izraele na samostatný stát. Odsoudila chování, kdy v rámci propagandy některé státy svévolně mažou Izrael z mapy.

Daniel COHN-BENDIT (Greens/EFA, DE) označil současnou situaci za smutnou a politováníhodnou a vyjádřil nad ní znepokojení. Vyzval Radu, aby přestala přemýšlet o zlepšení vztahů s Izraelem, pokud bude současná situace trvat. Zároveň také varoval před naivitou v dialogu s Hamásem, pro který jsou mrtví v Gaze cennou devizou v propagandě proti Izraeli. Dále zdůraznil, že pokud Izrael nezmění přístup na Západním břehu, příznivců Hamásu bude neustále přibývat.

Luisa MORGANTINI (GUE/NGL, IT) ve svém projevu citovala výpověď ženy, se kterou se setkala během nedávné delegace do Gazy: „obě strany po skončení se budou považovat za vítěze, mrtví ale budeme my”. V současném konfliktu podle ní umírají nejen civilisté, ale umírá také právo a umírají lidská práva.

Bastian BELDER (IND/DEM, NL) v diskusi prohlásil, že je nutno přijmout konfrontaci s Hamásem. Současnou situaci sice popsal jako hledání příměří, které ale bude jen přípravou na další konflikt.

Z českých poslanců vystoupil v diskusi Vladimír ŽELEZNÝ (IND/DEM), který ve svém příspěvku varoval před pokrytectvím v hodnocení tohoto konfliktu a uvedl, že obyvatelé Gazy není možno považovat pouze za nevinné oběti. Kriticky se vyjádřil k dosavadní finanční podpoře proudící do Gazy ze strany Evropské unie, která dle jeho vyjádření z velké části skončila v rukou Hamásu a napomáhala tak k útokům proti Izraeli.

Jan HYBÁŠKOVÁ (EPP-ED) vyjádřila uznání misi EU na bBízký východ, která dle jejího názoru hrála rozhodující roli v debatě o otevření humanitárních koridorů a každodenním pozastavení palby. Přivítala dále dosažený kompromis o rezoluci, která vyzývá k nastolení příměří a má šanci na přijetí významnou částí politického spektra v EP. Klíč k řešení situace je podle ní v Egyptě, který může sehrát klíčovou roli při bránění pašování zbraní

Libor ROUČEK (PSE) vyzval Radu i Komisi ke zvýšení tlaku na obě strany konfliktu, který by měl vést především k dlouhodobému příměří a otevření humanitárního koridoru. Cesta z krize vede pouze přes politická jednání, ve kterých musí hrát důležitější roli jak EU, tak i Liga arabských států. Dlouhodobým cílem musí být vytvoření dvou států a vybudování mírového systému na celém blízkém východě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie