Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se dnes v Praze sešel se zástupci Evropského židovského kongresu (European Jewish Congress), vedeného jeho prezidentem Moshe Kantorem. Tématem jednání byly mj.riziko nárůstu antisemitismu v Evropě a příprava Konference o osudu majetku obětí holocaustu v červnu 2009 v Praze. Zástupci EJC informovali českou stranu o připravovaném Sympoziu o antisemitismu (Building Together The Future of Europe). Akce se bude konat v Bruselu 30.března 2009 za účasti a pod záštitou místopředsedy Evropské komise Jacquese Barrota. Účastníci dnešního jednání se dohodli, že akce se bude konat pod záštitou českého předsednictví a zúčastní se jí zároveň zástupci českého předsednictví.