Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 10. 2012 8:08

Europass – pomocník při studiu a práci v Evropě

Ve čtvrtek 4. října 2012 se v Informačním centru vlády ČR konal další z pravidelného cyklu odborných seminářů – tentokrát s názvem „Europass – pomocník při studiu a práci v Evropě“. Úvodní prezentaci přednesla paní Dagmar Maňásková z Národního ústavu pro vzdělávání. Představila jednotlivé dokumenty Europass – vedle životopisu je to evropský jazykový pas, mobilita (pojednává o zahraničních stážích a studijních pobytech v rámci evropských vzdělávacích programů), dodatek k osvědčení (pro střední odborné vzdělání) a dodatek k diplomu (pro vysoké školy). Smyslem Europassu je poskytnout zaměstnavatelům napříč Evropskou unií jednotně čitelný obrázek jak o stupni dosaženého vzdělání uchazeče, tak o jeho věcném obsahu. Jedná se tedy o užitečnou pomůcku podporující volný pohyb pracovníků na vnitřním trhu Evropské unie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie