Aktuálně

6. 1. 2015 10:52

Energetická účinnost: Významné téma v číslech

Téma energetické účinnosti je nejen českou, ale i evropskou prioritou. To dokazují i materiály projednávané  jak na vládní úrovni, tak na úrovni Evropské rady v posledním půlroce.

V létě 2014 ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo Národní akční plán energetické účinnosti , který na konci roku schválila vláda. Členské státy jsou povinny materiály vypracovat na základě směrnice o energetické účinnosti. Akční plán popisuje plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie.

Dalším významným dokumentem, jenž se energetické účinnosti věnuje jako jedné z klíčových priorit, je vládou projednávaná Aktualizace Státní energetické koncepce ČR.

Zároveň se jedná o cíl dojednaný v rámci říjnové Evropské rady, která určila dohodu o budoucí energeticko-klimatické politice osmadvacítky. To všechno jsou faktory, které vedly analytický úsek Sekce pro evropské záležitosti k vypracování analýzy, jež se zabývá tím, co ČR přinesou investice do energetické účinnosti.

Tím, kde všude lze najít prostředky na podporu zvyšování energetické účinnosti v ČR se pak opět zabývala Sekce pro evropské záležitosti v přiloženém materiálu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie