Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 10. 2014 11:50

Digitální agenda tématem kulatého stolu

Téma digitální agendy patří mezi jednu z priorit nové Evropské komise.
Téma digitální agendy patří mezi jednu z priorit nové Evropské komise.
Pondělí 13. října patřilo tématu digitální agendy, ke kterému Úřad vlády uspořádal diskusní setkání v Lichtenštejnském paláci. Debaty se účastnili zástupci Parlamentu, hospodářských a sociálních partnerů, zájmových sdružení i soukromých firem.

Digitální agenda je tématem, které hýbe Evropskou unií. Státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza to zmínil i ve svém úvodním příspěvku, kdy připomněl program pro Evropu designovaného předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera, ve kterém hraje velkou roli právě dotvoření jednotného digitálního trhu.

Svůj pohled na příležitosti a překážky na digitálním trhu následně představil Svatoslav Novák z ICT Unie, Milena Jabůrková z IBM/Svazu průmyslu a dopravy ČR, Libor Manda ze Seznam.cz a Ján Simkanič ze Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Řečníci se shodli na nevyužitém potenciálu digitální agendy a zbytečné roztříštěnosti tohoto odvětví v rámci státní správy. „Digitální odvětví je strategickým oborem, který je klíčový pro českou konkurenceschopnost. Tuto vlastnost jsme stále dostatečně nevyužili,“ uvedl Svatoslav Novák.

Podle Libora Mandy se povědomí české společnosti o digitální agendě zlepší ve chvíli, kdy tento obor přestane být výsadou určitých studijních oborů, ale s jeho základy se budou studenti seznamovat už v rámci povinné školní docházky.

Velký ekonomický potenciál digitálního trhu prezentoval Ján Simkanič na výsledku studie, kterou si SPIR nechal před rokem zpracovat. Podle této studie generuje digitální trh v Česku až kolem 150 tisíc pracovních míst a tvoří zhruba deset procent HDP.

Na závěr se řečníci shodli, že je nutné zlepšit komunikaci mezi veřejným a soukromým sektorem a zaručit efektivní koordinaci digitální agendy napříč státní správou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie