Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 6. 2023 12:39

ČR dnes Evropské komisi předložila aktualizaci Národního plánu obnovy

Dne 30. 6. 2023 ČR předložila dodatek k dosavadnímu Národnímu plánu obnovy (NPO), který aktualizuje vybrané milníky a cíle NPO a navíc přináší nové reformy a investice. Alokace dosavadního NPO činila cca 180 mld. Kč. Díky využití dodatečných grantů národní obálky pro ČR i půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) se alokace NPO navýší o cca 170 mld. Kč.

Cílem rozšířeného NPO je mimo jiné plnit cíle plánu REPowerEU, tedy plánu EU na ukončení využívání fosilních paliv z Ruské federace. Součástí dodatku je proto nová kapitola REPowerEU, jež využívá všech finančních zdrojů z RRF včetně půjčky. Kapitola REPowerEU zahrnuje reformy a investice připívající k lepší udržitelnosti, odolnosti a bezpečnosti energetiky díky většímu využití obnovitelných zdrojů energie a vyšší energetické účinnosti. Půjde např. o posílení distribuční elektrické sítě, renovace a zateplení veřejných i soukromých budov, ale také o boj proti energetické chudobě.

Tato nová opatření NPO posunou ČR směrem k udržitelnému hospodářskému růstu a k čistší, udržitelnější a odolnější energetice. Dodatek NPO ovšem obsahuje i další investice a reformy – mj. významné investice pro snižování nerovností ve školství a investice do dostupného bydlení.

Evropská komise tento návrh celkové úpravy NPO posoudí během léta. Technické parametry některých nových reforem nebo investic mohou ještě doznat určitých změn, které by Evropská komise dohodla s ČR během procesu posuzování v létě. Evropská komise rozšířené NPO následně předloží (pravděpodobně v září) Radě EU ke schválení ve formě návrhu Prováděcího rozhodnutí Rady. Po schválení Prováděcího rozhodnutí bude ČR získávat peníze z RRF v jednotlivých tranších – vždy po splnění stanoveného balíčku milníků a cílů NPO.

Bližší informace o původním Národním plánu obnovy najdete zde.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie