Aktuálně

26. 6. 2014 13:53

Co pro ČR znamená podpis dohody mezi EU a Ukrajinou?

V rámci jednání Evropské rady, které právě probíhá, dojde v pátek 27. června k podpisu asociačních dohod včetně dohod o volném obchodu (DCFTA) mezi EU a Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou. Svůj podpis připojí i český premiér Bohuslav Sobotka.

Již v březnu přitom členové Evropské rady připojili své podpisy pod politickou část dohody s Ukrajinou, jejíž situace je samostatným tématem summitu. V pátek tak pro Ukrajinu dojde k naplnění závazku, který si Evropská rada stanovila na jaře. Vedle politické dimenze dohody, jejímž poselstvím je podpora EU Ukrajině v konfliktu s Ruskou federací, se druhá část dokumentu věnuje odstranění celních bariér a otevření evropského trhu ukrajinskému zboží.

V té souvislosti zpracovala Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády analýzu, která se zabývá právě praktickým dopadem obchodní části dohody mezi EU a Ukrajinou na českou ekonomiku.

Z materiálu mimo jiné vyplývá, že po plné implementaci dohody by mělo dojít ke snížení celních nákladů českých exportérů ve výši zhruba 450 milionů korun ročně.

Vývoz České republiky mezi oběma zeměmi by měl vzrůst jen na základě změn v úrovni cel o 1 miliardu korun za rok. Analytici také spočítali, že realizace dohody s Ukrajinou by měla na české straně vést k vytvoření zhruba 1 700 pracovních míst.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie