Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 10. 2011 11:04

Černá Hora se zajímá o české zkušenosti

Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti, se 24. října setkal s delegací černohorské Národní rady pro evropskou integraci, kterou vedl její předseda Nebojša Medojević. Hlavním tématem jednání se stala diskuse o zkušenostech obou zemí s procesem předvstupního vyjednávání a představení poznatků České republiky z prvních let členství v Unii.

Černá Hora získala v prosinci loňského roku kandidátský status a pokračuje v úsilí o co nejrychlejší projednávání přístupových kapitol. Jako první byly otevřeny kapitoly 23 a 24, týkající se soudnictví a základních práv a spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Černohorci jsou si vědomi limitů např. v administrativních kapacitách, které vyplývají z velikosti země, a proto se snaží o maximální efektivitu při plnění požadavků evropského acquis.

Čeští zástupci především poukazovali na potřebu důkladné legislativní harmonizace vnitrostátního právního řádu s požadavky unijního práva. K účinnému zvládání tohoto náročného úkolu doporučovali úzkou spolupráci mezi exekutivou a legislativou. Vztahy mezi jednotlivými institucemi by měly být jasně a transparentně nastaveny z hlediska vymezení kompetencí a odpovědnosti. Nezbytné je také komunikovat s členskými státy EU a přesvědčovat je o pozitivech dalšího rozšíření Unie, prezentovat připravenost Černé Hory k členství v EU. Podceňovat nelze ani dialog s Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi.

Členové černohorské delegace, mezi nimiž byl i předseda parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy a evropskou integraci Doc. Miodrag Vuković, živě diskutovali o příkladech úspěšných postupů, ale i problematických bodů v průběhu přístupových rozhovorů. Zajímali se také o poznatky z prvních let po vstupu České republiky do EU. V závěru státní tajemník Belling partnery ujistil o podpoře České republiky vůči rozšíření Evropské unie o Černou Horu a zdůraznil připravenost poskytnout černohorské administrativě v jejím předvstupním úsilí potřebnou podporu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie