Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 2. 2023 18:00

8. Týden v EU (20. února – 27. února 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci 20. února 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, vojenské a humanitární podpoře země, odpovědnosti za zločiny, sankcím, desetibodovému mírovému plánu prezidenta Zelenského či přístupovému procesu Ukrajiny. Druhým bodem na agendě bude situace v Afghánistánu, zejména s ohledem na práva žen a humanitární krizi v zemi. Třetím samostatným bodem pak je téma klimatické a energetické diplomacie, ke kterému Rada zatím pravděpodobně nepřijme závěry. Diskuze bude navazovat na COP27 a řešeny budou i dopady ruské agrese proti Ukrajině. Dále by měly být přijaty závěry k regionu Velkých jezer, prioritám v lidskoprávních fórech OSN a k pozici pro pátou revizní konferenci Organizace pro zákaz chemických zbraní. V rámci aktuálních otázek je v plánu opět probrat situaci v Íránu. Na okraj jednání proběhne snídaně se zástupcem ruské občanské společnosti Garry Kasparovem a neformální oběd s ministrem zahraničí Moldavska. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. února 2023 v Bruselu

Hlavním tématem již druhé únorové Rady pro obecné záležitosti bude výměna názorů k anotované agendě březnové Evropské rady. V rámci bodu Různé bude SE PRES informovat o zemětřesení v Turecku a Sýrii a Komise ministrům stručně představí nedávno zveřejněné doporučení k cílům Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám. Na okraji Rady se uskuteční neformální oběd ve formátu ministrů pro budoucnost ke strategickému výhledu. 

Neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky ve dnech 27. – 28. února 2023 ve Stockholmu

Ve dnech 27. – 28. února 2023 se ve Stockholmu uskuteční společné neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky. První den jsou dopoledne na programu samostatné diskuze ministrů dopravy a energetiky. Ministři pro energetiku povedou politickou debatu k podobě vnitřního trhu s energiemi a bezpečnosti dodávek v kontextu zajištění dodávek energetických surovin pro  příští zimu. Ministři dopravy se zaměří na budoucnost dopravní politiky pro konkurenceschopnost a klimaticky neutrální Evropu. Odpoledne bude program pokračovat společným jednáním ministrů na téma energetických a dopravních politik pro urychlenou tranzici odvětví dopravy po roce 2030. Druhý den budou mít ministři samostatný program. Ministři pro energetiku budou diskutovat o budoucí energetické politice a zachování konkurenceschopnosti v členských státech. Ministři dopravy budou diskutovat o implementaci balíčku Fit for 55 a zaměří se na sdílení dobrých praxí. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I není na tento týden plánován.

Další jednání proběhne ve dnech 1. a 3. března.

Coreper II dne 22. února 2023

Na programu CRP II je příprava zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. – 10. března 2023 v Bruselu. Bude představena agenda zasedání Rady pro hospodářské záležitosti 14. března 2023. Proběhne follow-up ze zasedání Rady pro obecné záležitosti 21. února 2023 a Rady pro zahraniční věci 20. února 2023. Cílem je také schválení návrhu 10. balíčku sankcí s ohledem na agresi vůči Ukrajině. SE PRES představí doporučení Rady k absolutoriu, které má být uděleno Komisi za plnění rozpočtu za rok 2021, s cílem přijetí. Dále představí návrh závěrů Rady týkajících se vodítek pro rozpočet EU v roce 2024 s cílem schválení.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Týden od 20. do 24. února  2023 je v EP vyhrazen pro vnější parlamentní činnost. Poslanci EP budou přítomni ve svých národních konstituencích. Vybrané delegace výborů EP se zúčastní misí v ČS Unie či třetích zemích.

Přehled jednání delegací výborů EP:

SEDE (20. - 23. 2.) – jednání v Bosně a Hercegovině s cílem zhodnocení vojenské operace EU Althea a bezpečnostní situace v zemi

CONT (20. - 22. 2.) – cesta do Madridu s cílem informovat se o čerpání finančních prostředků EU na obnovu a odolnost

FEMM (20. - 22. 2.) – jednání v Madridu s cílem shromáždit informace o zákonu o sexuálním souhlasu, zákonu o péči a závislosti, a o boji proti obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořisťování

LIBE (20. - 22. 2.) – delegace navštíví Brusel (Belgie), Calais (Francie) a Ter Apel (Nizozemsko) s cílem prozkoumat nelegální přechody migrantů do Spojeného království a důsledky pro přijímací zařízení

PEGA (20. - 21. 2.) – jednání v Budapešti s cílem informovat se  o obviněních ve věci zneužívání spywaru zaměřeného na novináře, opozici a občanskou společnost

COVI (23. - 24. 2.)- jednání v Kapském Městě (JAR) za účelem diskuze se zástupci jihoafrického ministerstva zdravotnictví a poslanci zabývajícími se otázkami souvisejícími se zdravotnictvím, obchodem a mezinárodními vztahy

Euronest (19. - 21. 2.) - parlamentní shromáždění Euronest, složené ze 60 poslanců EP a 10 členů z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, zasedne na svém 10. řádném zasedání moldavském Kišiněvě, hlavním tématem diskuze bude dopadu války na Ukrajině na Východní partnerství

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 22. února v Bruselu.

Na programu jednání figuruje:

  • orientační debata o konkurenceschopnosti v návaznosti na proběhlé zasedání Evropské rady /předsedkyně EK/

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie