Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 2. 2023 11:18

7. Týden v EU (13. února – 20. února 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 14. února 2023 v Bruselu

V rámci legislativních bodů proběhne tradiční přehled projednávaných návrhů v oblasti finančních služeb. V nelegislativních bodech povedou ministři diskuzi k hospodářským dopadům ruské agrese na Ukrajině. Neméně důležitá bude politická diskuze k revizi správy hospodářských záležitostí EU. Ministři proberou a schválí další úpravy prováděcích rozhodnutí Rady v rámci provádění nástroje RRF, pokud jde o aktualizovaný národní plán Německa. Schválena bude i pozice EU na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 a závěry Rady k úpravě unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti. V předvečer konání Rady proběhne tradičně zasedání Euroskupiny. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci 20. února 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině za účasti ministra Kuleby. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, vojenské a humanitární podpoře země, odpovědnosti za zločiny, sankcím, desetibodovému mírovému plánu prezidenta Zelenského či přístupovému procesu Ukrajiny. Druhým bodem na agendě bude situace v Afghánistánu, zejména s ohledem na práva žen a humanitární krizi v zemi. Třetím samostatným bodem pak je téma klimatické a energetické diplomacie, ke kterému Rada přijme závěry. Diskuze bude navazovat na COP27 a řešeny budou i dopady ruské agrese proti Ukrajině. Dále by měly být přijaty závěry k regionu Velkých jezer, prioritám v lidskoprávních fórech OSN a k pozici pro pátou revizní konferenci Organizace pro zákaz chemických zbraní. V rámci aktuálních otázek je v plánu opět probrat situaci v Íránu. Na okraj jednání proběhne snídaně se zástupcem ruské občanské společnosti Garry Kasparovem a neformální oběd s ministrem zahraničí Moldavska. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 15. a 17. února 2023

CRP I se bude věnovat mandátu na třetí trialog k využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě (FuelEU Maritime) a SE PRES bude informovat o výsledku čtvrtého trialogu k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (RED). Dále proběhne schválení programu zasedání Rady pro vzdělávání 7. března 2023 v Bruselu a Rady EPSCO (část zaměstnanost a sociální politika) 13. března 2023. Proběhne příprava zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl) 13. a 14. března 2023. SE PRES dále informuje o průběhu úvodního trialogu k rozhodnutí o vyhlášení roku 2023 Evropským rokem dovedností. 

Coreper II dne 15. února 2023

Na programu CRP II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. února 2023 v Bruselu a Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2023 v Bruselu. Bude představena agenda zasedání Rady pro justici a vnitro ve dnech 9.–10. března 2023. Proběhne follow-up ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 14. února 2023. Dále bude diskutován návrh 10. balíčku protiruských sankcí a SE PRES předloží dokončený akční file k vnějšímu rozměru migrace pro západní Balkán.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 13. do 17. února se uskuteční plenární zasedání EP ve Štrasburku. Na programu pléna figurují následující body:

pondělí 13. 2.

 • Rozprava o reakci EU na humanitární situaci v návaznosti na zemětřesení v Turecku a Sýrii
 • Společná rozprava o volebních právech mobilních občanů
 • Rozprava o kapitolách REPowerEU v plánech na oživení a odolnost (hlasování v úterý)

úterý 14. 2.

 • Rozprava a následné hlasování – Normy pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla
 • Projev prezidenta Lotyšska E. Levitse
 • Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování ve středu)

středa 15. 2.

 • Rozprava – rok trvání ruské invaze a útočné války proti Ukrajině (hlasování o usnesení ve čtvrtek)
 • Rozprava o průmyslovém plánu „Zelená dohoda pro věk s nulovými čistými emisemi“
 • Rozprava s předsedkyní ECB – výroční zpráva za rok 2022
 • Rozprava o přístupu ke strategicky významným kritickým surovinám

čtvrtek 16. 2.

 • Rozprava o dostupnosti hnojiv v EU

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise proběhne v úterý, 14. února ve Štrasburku

Kolegium projedná následující bod:

Přezkum norem emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla /F. Timmermans/


5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Tento týden se uskuteční jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Výbor zasedne ve středu 15. února.

Na programu výboru figuruje bod:

Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednaní Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 9.–10. 2. 2023.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie