Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 2. 2024 16:07

6. Týden v EU (5. února – 12. února 2024)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti dne 5. a 6. února 2024 v Monsu

Ve dnech 5. a 6. února 2024 se v Monsu uskuteční neformální setkání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti (PS). Setkání je organizováno belgickým předsednictvím, které téma setkání nazvalo "Evropské regiony, hybatele evropské transformace: příležitosti k růstu, výzvy konvergence a sociálního začleňování". Cílem setkání je politická rozprava o budoucnosti PS. Jednání se zaměří na strategické priority, klíčové zásady a zjednodušující opatření pro PS po roce 2027. Delegaci ČR povede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj I. Bartoš.

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost ve formátu vnitřní trh a průmysl dne 8. a 9. února 2024 v Genku

Jednání bude zahájeno dne 8. února návštěvou firmy 3B-Fibreglass a následnou galavečeří. Dne 9. února se uskuteční plenární diskuse ministrů na téma „Směrem k silnému vnitřnímu trhu a konkurenceschopnému evropskému průmyslu“, na niž naváží tři paralelní pracovní panely, které se na téma plenární diskuse zaměří detailněji. ČR se zúčastní panelu na téma „Posílení role veřejných zakázek – směrem k zelenější, sociálnější a inovativnější EU“. Jednání bude zakončeno pracovním obědem vedoucích delegací za přítomnosti bývalého italského premiéra Enrica Letty, který na něm představí informace o zprávě na vysoké úrovni o budoucnosti vnitřního trhu, jejíž přípravou byl pověřen. Delegaci ČR povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj dne 11. a 12. února 2024 v Bruselu

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj bude zahájeno 11. února v Muzeu Magritte v Bruselu. Následně se ministři zúčastní pracovní večeře s vysokým komisařem OSN pro lidská práva Volkerem Türkem. Druhý den jednání se bude konat v Egmontském paláci. Diskuse ministrů se zaměří na střednědobou revizi víceletého finančního rámce a hodnocení mezinárodní spolupráce. Ministři budou rovněž jednat o situaci na Ukrajině, přičemž se zaměří zejména na Nástroj pro Ukrajinu. Dopolední zasedání bude zakončeno pracovním obědem s P. Lazzarinim, generálním komisařem Agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Delegaci ČR na jednání povede náměstek ministra zahraničních věcí J. Kozák.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 7. a 9. února 2024

 • Regulace gigabitové infrastruktury (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o kybernetické solidaritě (příprava trialogu)
 • Směrnice o podpoře práva na opravu (práva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o průmyslu s nulovými čistými emisemi (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o digitálním označování hnojivých výrobků EU (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením (příprava trialogu, zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (příprava trialogu, zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o výkonnostních normách CO2 pro těžká vozidla (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o obalech a obalových odpadech (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a jiné výrobky s přidanou rtutí (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení, kterým se zavádějí nové moduly environmentálních hospodářských účtů (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o trestných činech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Revize nařízení o rozvoji transevropské dopravní sítě TEN-T (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o vyšetřování nehod v oblasti námořní dopravy (příprava trialogu)
 • Nařízení o přestávkách a době odpočinku v odvětví příležitostné přepravy cestujících (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 26. února 2024 (agenda)
 • Nařízení o rostlinách získaných pomocí některých nových genomických technik a potravinách a krmivech z nich získaných (mandát pro jednání s EP)

Coreper II dne 7. února 2024

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. února 2024 (příprava)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod) ve dnech 25.–29. února 2024 (agenda)
 • Evropská strategie pro hospodářskou bezpečnost (pokrok a směry další práce)
 • Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí: revize (mandát pro jednání s EP)
 • Agrese Ruska vůči Ukrajině – sankce (výměna názorů)
 • Pakt o migraci a azylu (analýza konečných kompromisů s cílem dosáhnout dohody)
 • Změna nařízení o Schengenském hraničním kodexu (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V tomto týdnu proběhne plenární zasedání EP ve Štrasburku.

Pondělí, 5. 2.

 • Opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě) (Rozprava 5. 2., hlasování 6. 2.)
 • Celounijní účinek některých zákazů řízení (Rozprava 5. 2., hlasování 6. 2.)

Úterý, 6. 2.

 • Potřeba neochvějné podpory EU Ukrajině dva roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině – Prohlášení Rady a Komise
 • Rostliny získané některými novými genomickými technikami a potraviny a krmiva z těchto rostlin (hlasování 7. 2.)
 • Cíl EU v oblasti klimatu pro rok 2040 - Prohlášení Komise

Středa, 7. 2.

 • Posílení postavení zemědělců a venkovských komunit – dialog o udržitelném a spravedlivě odměňovaném zemědělství v EU – Prohlášení Rady a Komise
 • Okamžité platby v eurech (hlasování)
 • To je Evropa – rozprava s prezidentem Rumunska Klausem Iohannisem

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium komisařů zasedá dne 6. 2. Na svém programu má následující body:

 • Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
 • Komunikace o hospodaření s uhlíkem v průmyslu
 • Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie