Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 1. 2024 17:10

5. Týden v EU (29. ledna – 5. února 2024)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti (GAC) dne 29. ledna 2024 v Bruselu

Na první Radě pro obecné záležitosti během belgického předsednictví (BE PRES) proběhne nejprve prezentace priorit nového předsednictví. Komise následně představí balíček na obranu demokracie. Dále proběhne specifická diskuze k národním kapitolám každoroční zprávy Evropské komise o stavu právního státu. V roli hodnocených států bude Španělsko, Francie, Chorvatsko a Itálie. Během oběda ministři prodiskutují přípravy na nadcházející evropské volby a možné kroky ke zvýšení volební účasti. V rámci bodu různé německá a slovinská delegace představí non paper s návrhem na zvýšení efektivity procesu integrace kandidátských států do EU. ČR bude na jednání zastupovat ministr pro evropské záležitosti M. Dvořák.

Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu obrana dne 30. a 31. ledna 2024 v Bruselu

Ministerský program bude zahájen v úterý 30. 1. společenskou večeří. Ve středu 31. 1. bude na programu nejprve jednání k Ukrajině. První blok proběhne za účasti ukrajinského ministra obrany Umerova a zaměří se na aktuální situaci a zejména na vojenskou pomocnou misi EUMAM, druhý blok proběhne na úrovni EU 27 a zaměří se primárně na krátkodobou a dlouhodobou podporu Ukrajiny ze strany EU a zejména na pokrok v plnění muniční iniciativy. Další část jednání se zaměří na obrannou připravenost, tj. na posílení Evropské technologické průmyslové základny obrany včetně nadcházející Evropské obranné průmyslové strategie, případně také o operacionalizaci Kapacity rychlé reakce EU, vojenskou mobilitě či projektech PESCO. Následovat bude pracovní oběd k operačním výzvám v Sahelu a v Rudém moři za účasti generálního tajemníka NATO Stoltenberga, náměstka generálního tajmeníka OSN pro mírové operace Lacroix a zástupkyně Evropského parlamentu Loiseau. Delegaci na jednání povede vrchní ředitel J. Jireš.

Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) dne 30. a 31. ledna 2024 v Bruselu

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí EU, neboli Gymnich, bude zahájeno společenskou večeří pořádanou BE PRES v Královském muzeu pro střední Afriku za účasti partnerů z organizace ASEAN. Samotné jednání proběhne v paláci Egmont v Bruselu a bude mít na agendě tentokrát dva body – vztahy EU s Afrikou a s Tureckem. Proběhne také pracovní oběd na dosud blíže neurčené téma. Jednání se zúčastní zástupce Evropského parlamentu D. McAllister. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničních věcí J. Lipavský.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 30. a 31. ledna a 2. února 2024

 • Nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu (analýza finálního kompromisu)
 • Nařízení o rtuti (mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem)
 • Směrnice o obalech a odpadních obalech (příprava na trialog)
 • Směrnice o právu na opravu (příprava na trialog)
 • Akt o gigabitové infrastruktuře (příprava na trialog)
 • Oběd Coreperu I s vrchním ředitelem DG Clima Kurtem Vandenberghem
 • Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (příprava na trialog)
 • Nařízení o stavebních výrobcích (analýza finálního kompromisu)
 • Směrnice o platformové práci (debrief z trialogu)
 • Nařízení o evropské statistice o obyvatelstvu, domech a bytech (debrief z trialogu)
 • Nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (debrief z trialogu)
 • Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi (příprava na trialog)
 • Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (debrief z trialogu)
 • Směrnice o přeshraničním vymáhání dopravních přestupků (příprava na trialog)
 • Akt o umělé inteligenci (analýza finálního kompromisu)
 • Nařízení o nových genomických technikách (mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem)

Coreper II dne 31. ledna 2024

 • Mimořádné zasedání Evropské rady 1. února 2024 (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 29. ledna 2024 (follow-up)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. února 2024 (program jednání)
 • Nástroj pro Ukrajinu (aktuální stav)
 • Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) (aktuální stav)
 • Nástroj pro reformy a růst pro západní Balkán (aktuální stav)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. února 2024 (program jednání)
 • (možný bod) Vojenská podpora pro Ukrajinu v rámci Evropského mírového nástroje (schválení)
 • Nařízení o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu (debrief z trialogu)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 29. 1. do 2. 2. se uskuteční schůze parlamentních výborů. Politické frakce připraví nadcházející plenární zasedání, které se uskuteční od 5. 2. ve Štrasburku.

Vybrané body ze schůzí parlamentních výborů:

 • Priority BE PRES – ministři BE PRES budou pokračovat v představování svých priorit v parlamentních výborech – LIBE a ENVI (29. 1.)
 • Kandidatura o umístění Agentury pro boj a praním špinavých peněz AMLA – veřejné slyšení se zástupci 9 měst, které o umístění sídla na svém území usilují (30. 1.).
 • LIBE – hlasování o prodloužení platnosti stávajících výjimek ohledně pravidel EU o soukromí v elektronických komunikacích (31. 1.)
 • ENVI – výměna názorů s EK o pokroku činěném směrem ke klimatickým cílům 2030 a 2050 (29. 1.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 31. 1. v Bruselu

Na programu kolegia figurují následující body:

 •         Balíček k prevenci rakoviny /M. Schinas/ 

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 31. 1. zasedne Výbor pro evropské záležitosti PS PČR

Na programu výboru figurují:

 • Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání Evropské rady, jež proběhne dne 1. února 2024 v Bruselu
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o mobilitě kvalifikovaných a schopných pracovníků
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezervoár talentů EU
 • Návrh doporučení Rady – "Evropa v pohybu" – příležitosti vzdělávací mobility pro všechny
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, pokud jde o revizi mechanismu pozastavení
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o plánu EU pro boj proti obchodu s drogami a organizované trestné činnosti
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
 • Návrh směrnice Rady, kterou se zavádí daňový systém sídla pro mikropodniky a malé a střední podniky a kterou se mění směrnice 2011/16/EU
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu energetické unie v roce 2023
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS, pokud jde o podpůrný rámec pro intermodální dopravu zboží, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056, pokud jde o výpočet úspor externích nákladů a generování souhrnných údajů
 • Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Společná zpráva o provádění Akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů (GAP III) v polovině období
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový plán růstu pro západní Balkán
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


338. jednání VV-EU dne 31. ledna 2024

I/ KE SCHVÁLENÍ

 1. Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady dne 1. února 2024 v Bruselu
 2. Nástroj pro propojení Evropy (CEF): informace o stavu čerpání prostředků programu v období 2014–2020 a období 2021–2027
 3. Komunikace a spolupráce vlády ČR se členy Evropského parlamentu pro období 2024–2029

II/ RŮZNÉ

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD dne 29. ledna 2024

I/ K PROJEDNÁNí

 1. Příprava mimořádného zasedání Evropské rady dne 1. února 2024 v Bruselu

II/ PRO INFORMACI

 1. Průběh a výsledky Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2023 v Bruselu
 2. Informace o přípravě Národního programu reforem ČR 2024
 3. Národní konvent o EU
 4. Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
 5. Revize statutárních dokumentů Výboru pro EU

III/ RŮZNÉ

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie