Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 9. 2023 12:04

36. Týden v EU (4. září –11. září 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zemědělství ve dnech 3.–5. září 2023 v Córdobě

Hlavním tématem politických diskusí neformálního zasedání ministrů zemědělství budou nové genomické techniky a posílení odolnosti zemědělství. Cílem španělského předsednictví je podpořit diskuse o tomto tématu v kontextu příslušného legislativního návrhu Evropské komise z 5. července. Delegaci ČR povede ministr zemědělství Marek Výborný.

Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci ve dnech 4.–5. září 2023 v Cádizu 

Program začne 4. září večer diskusí se zástupkyní generálního tajemníka OSN Aminou Mohammed. Dne 5. září se pak jednání bude věnovat trojité transformaci (sociální, zelená a digitální) s důrazem na sociální dimenzi. Následovat bude bod různé, kde se dá mimo jiné předpokládat diskuse o situaci v Nigeru, o vznikajícím nástroji pro obnovu a rekonstrukci Ukrajiny a o fóru iniciativy Global Gateway. Nakonec proběhne pracovní oběd ke globální finanční architektuře a reformě multilaterálních rozvojových bank. Delegaci ČR povede náměstek MZV Eduard Hulicius.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 6. září 2023

 • Revize směrnice o průmyslových emisích a o skládkách odpadů (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o obnově přírody (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Revize směrnice o energetické náročnosti budov (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl) dne 25. září 2023 (příprava)

Coreper II dne 6. září 2023

 • Vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny a trasy solidarity (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (vnitřní věci) dne 28. září 2023 (představení agendy)
 • Vnější dimenze migrace: revidované akční dokumenty pro Senegal a Gambii (výměna názorů)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 4. do 8. září 2023 zasednou k pravidelným schůzím výbory EP. Politické frakce se setkají, aby připravily nadcházející plenární zasedání EP, které proběhne ve Štrasburku od 11. září 2023.

Vybrané body z agendy výborů EP: 

pondělí 4. září 2023

ENVI – projednání návrhů Nové dohody pro opylovače, Společných pravidel na podporu opravy zboží a Detergentů a povrchově aktivních látek

úterý 5. září 2023 

ITRE – povede slyšení s designovanou komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež I. Ivanovou (BG)

čtvrtek 7. září 2023 

ITRE – hlasování o návrhu na zřízení rámce k zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a změně nařízení s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energiemi

EMPL – hlasování o  návrhu směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, o průběžné zprávě o návrhu revize víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období a změně směrnice Rady, pokud jde o limitní hodnoty expozice olovu a jeho sloučeninám a diisokyanátům

CULT – hlasování o návrhu pozice EP k Media Freedom Act 

AFET – projedná s generálním tajemníkem NATO J. Stoltenbergem nejnovější vývoj ohledně války na Ukrajině, dlouhodobou podporu Západu Ukrajině a možnost poskytnutí bezpečnostních záruk Kyjevu

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu dne 6. září 2023 v Bruselu. 

Na programu kolegia budou figurovat následující body:

 • Digitalizace systémů sociálního zabezpečení /Dombrovskis/
 • Evropský průkaz pro osoby se zdravotním postižením /Jourová/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie