Aktuálně

17. 5. 2023 20:48

20. Týden v EU (15. – 22. května 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. května 2023 v Bruselu

V rámci legislativních bodů figuruje v tuto chvíli záměr na přijetí obecného přístupu k návrhu směrnice o výměně daňových informací ve vztahu ke kryptoaktivům (DAC8). Politická debata proběhne k novým návrhům ke krizovému řízení bank a rámci pro pojištění vkladů. V rámci nelegislativních bodů bude Komise informovat ministry o aktuálním stavu provádění nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Ministři budou mít příležitost vyměnit si názory na základě diskusního dokumentu připraveného předsednictvím ohledně poptávky po úvěrech RRF a zkušenostmi se strukturou RRF založenou na výkonnosti. Předsednictví a Komise budou Radu informovat o hlavních výsledcích zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 a jarních zasedání MMF, která se konala ve dnech 10. a 16. dubna 2023. V rámci diskuze k dopadům ruské agrese proti Ukrajině proběhne aktualizace ohledně provádění sankcí, debata se pak zaměří na obcházení sankcí, pokud jde o dovoz zboží z celního pohledu. Náplní snídaně budou tradiční body k hospodářské situaci a zpráva ze zasedání Euroskupiny. Zazní rovněž informace k procesu volby nového prezidenta EIB. Na okraj Rady proběhne kromě Euroskupiny rovněž hospodářský dialog mezi EU a zeměmi západního Balkánu a Tureckem.

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 15. a 16. května 2023 v Bruselu

V pondělí 15. května budou ministři pro mládež usilovat o schválení závěrů o sociálním rozměru udržitelné Evropy pro mládež se zaměřením na duševní zdraví. Budou rovněž jednat o možnostech, jak zlepšit sociální začlenění mladých lidí v EU, zejména vysídlených Ukrajinců. Odpoledne budou ministři sportu jednat o ochraně lidských práv při sportovních akcích a usilovat o schválení usnesení o přezkumu zastoupení členských států ve správní radě Světové antidopingové agentury.

V úterý 16. května dopoledne se Rada zaměří na kulturní a audiovizuální otázky a ministři budou usilovat o přijetí závěrů o ohrožených a vysídlených umělcích. Švédské předsednictví rovněž představí zprávu o pokroku, pokud jde o aktuální stav práce v Radě na návrhu Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Později téhož dne ministři školství schválí usnesení o zintenzivnění úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. V tomto ohledu bude Rada rovněž usilovat o schválení závěrů o zavedení automatického vzájemného uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 22. a 23. května 2023 v Bruselu

V pondělí 22. května proběhne Rada pro konkurenceschopnost ve formátu vnitřní trh a průmysl. SE PRES hodlá v legislativní části předložit Radě ke schválení text obecného přístupu k návrhu nařízení o ekodesignu. Dále Rada povede politickou diskuzi k návrhu Aktu o kritických surovinách. V nelegislativní části proběhne politická diskuse k dalším krokům směrem k dlouhodobé konkurenceschopnosti. V části Různé představí EK návrh nařízení o bezemisním průmyslu, SE PRES bude informovat o stavu jednotného patentového systému ve vztahu k 30 letům vnitřního trhu a podá informace o návrhu nařízení o průmyslových vzorech a návrhu směrnice o právní ochraně průmyslových vzorů. ES PRES představí své priority. Obědové téma bude oznámeno později podle potvrzení účasti Maria Montiho. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. května 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině, ke které se na úvod opětovně na dálku připojí ukrajinský ministr Kuleba a poreferuje o situaci v zemi. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, včetně stavu dodávek a společných nákupů munice, dalšímu asistenčnímu opatření z Evropského mírového nástroje pro Ukrajinu a navýšení jeho celkového rozpočtu, 11. sankčnímu balíku zaměřenému zejména na obcházení dosavadních sankcí, odpovědnosti za zločiny, Černomořské obilné dohodě a mírovému plánu prezidenta Zelenského. Druhým bodem na agendě bude oblast Afrického rohu, zejména s ohledem na stav konfliktu v Súdánu, ale i situaci v Etiopii a Somálsku. V rámci neformálního oběda s ministry šesti západobalkánských zemí dojde k diskusi na témata společného zájmu a o situaci v regionu. Předpokládá se přijetí závěrů Rady k mezerám ve financování humanitární pomoci, politice EU v oblasti kybernetické obrany a k novému paktu pro civilní SBOP.  Následující den pak na jednání naváže Rada FAC ve formátu ministrů obrany.

 3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 17. května 2023

Na zasedání CRP I proběhne diskuze ke stanovení agendy Rady EPSCO 12. a 13. června a k přípravě Rady TTE 1. a 2. června. Dále proběhne příprava vodítek pro další činnost ohledně možného prodloužení funkčního období výkonného ředitele Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Proběhne také příprava mandátu na trialogy k Aktu o datech a k Nařízení o evropské digitální identitě (eID).

Coreper II dne 15., 16. a 17. května 2023

Na zasedání CRP II proběhne diskuze k přípravě zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro zahraniční věci (obrana), které se konají 22. – 23. května, a Rady pro zahraniční věci (obchod) dne 25. května. Dále proběhne diskuze k přípravě Rady pro obecné záležitosti dne 30. května. Bude představena agenda zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 8. – 9. června 2023. Dále proběhne příprava na zasedání Rady EU-USA pro obchod a technologie 30. – 31. května a příprava ke schválení společného prohlášení ze zasedání Rady EU-Indie pro obchod a technologie 16. května. Jednat se bude také o červencovém summitu EU-CELAC a summitu EU-Korea, který proběhne 22. května.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Externí parlamentní činnost (15. – 19. 5.)

 

Poslanci se budou v rámci tzv. zeleného týdne věnovat externí parlamentní činnosti.

Výběr důležitých cest delegací:

  • CONT (15. – 17. 5.): Delegace z Výboru pro rozpočtovou kontrolu pojede do Budapešti, aby zde posoudila problémy týkající se ochrany rozpočtu EU, zejména pak nové kontrolní systémy a postupy. Poslanci se setkají s členy maďarského národního shromáždění, maďarským ministrem pro regionální rozvoj, státním tajemníkem pro záležitosti EU, předsedou Státního kontrolního úřadu a investigativními novináři či nevládními organizacemi.
  • CULT (15. – 17. 5.): Delegace poslanců Výboru pro kulturu a vzdělávání navštíví Varšavu, kde se setká se zástupci polské vlády a médií a také se zástupci kulturního průmyslu a akademické obce. Budou diskutovat o nejnovějším vývoji ve vzdělávání, kulturní a mediální politice v Polsku. Poslanci také navštíví Lublin, evropské hlavní město mládeže 2023.
  • AFET (15. – 18. 5.): Delegace zahraničního výboru navštíví Washington, D. C. a Wisconsin. Poslanci budou diskutovat o široké škále témat, včetně Ukrajiny, Ruska, Číny, Indo-Pacifiku, Íránu, EU-USA spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti či o kybernetické bezpečnosti. Setkají se se zástupci amerického ministerstva zahraničí, Sněmovny reprezentantů, Senátu, think-tanků a neziskových organizací.
  • LIBE (15. – 18. 5.): Delegace Výboru pro občanské svobody pojede do Washingtonu D.C., aby se setkala s členy Kongresu, zástupci ministerstev, členy Národní zpravodajské služby a také technologických společností a nevládních organizací. Poslanci se zaměří na priority, jako jsou transatlantické toky dat, bezpečnost dětí, boj proti terorismu, antimonopolní politika a práva žen.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium EK zasedne ve středu 17. května s cílem projednat a přijmout následující návrhy aktů:

  • Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí
  • Celní reforma EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie