Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 5. 2023 11:21

19. Týden v EU (8. – 15. května 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí ve dnech 12. a 13. května 2023 ve Stockholmu

Jednání ministrů zahraničních věcí ve Stockholmu se zaměří na aktuální témata, konkrétně na ruskou agresi vůči Ukrajině a vztahy s Čínou. V sobotu 13. 5. se uskuteční neformální oběd s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytro Kulebou. Ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie budou dále na navazujícím jednání 13. května diskutovat otázky spojené s Indo-Pacifikem. 

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 15. a 16. května 2023 v Bruselu

V pondělí 15. května budou ministři pro mládež usilovat o schválení závěrů o sociálním rozměru udržitelné Evropy pro mládež se zaměřením na duševní zdraví. Budou rovněž jednat o možnostech, jak zlepšit sociální začlenění mladých lidí v EU, zejména vysídlených Ukrajinců. Odpoledne budou ministři sportu jednat o ochraně lidských práv při sportovních akcích a usilovat o schválení usnesení o přezkumu zastoupení členských států ve správní radě Světové antidopingové agentury.

V úterý 16. května dopoledne se Rada zaměří na kulturní a audiovizuální otázky a ministři budou usilovat o přijetí závěrů o ohrožených a vysídlených umělcích. Švédské předsednictví rovněž představí zprávu o pokroku, pokud jde o aktuální stav práce v Radě na návrhu Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Později téhož dne ministři školství schválí usnesení o zintenzivnění úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. V tomto ohledu bude Rada rovněž usilovat o schválení závěrů o zavedení automatického vzájemného uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. května 2023 v Bruselu

V rámci legislativních bodů figuruje v tuto chvíli záměr na přijetí obecného přístupu k návrhu směrnice o výměně daňových informací ve vztahu ke kryptoaktivům (DAC8). Politická debata proběhne k novým návrhům ke krizovému řízení bank a rámci pro pojištění vkladů. V rámci nelegislativních bodů bude Komise informovat ministry o aktuálním stavu provádění nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Ministři budou mít příležitost vyměnit si názory na základě diskusního dokumentu připraveného předsednictvím ohledně poptávky po úvěrech RRF a zkušenostmi se strukturou RRF založenou na výkonnosti. Předsednictví a Komise budou Radu informovat o hlavních výsledcích zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 a jarních zasedání MMF, která se konala ve dnech 10. a 16. dubna 2023. V rámci diskuze k dopadům ruské agrese proti Ukrajině proběhne aktualizace ohledně provádění sankcí, debata se pak zaměří na obcházení sankcí, pokud jde o dovoz zboží z celního pohledu. Náplní snídaně budou tradiční body k hospodářské situaci a zpráva ze zasedání Euroskupiny. Zazní rovněž informace k procesu volby nového prezidenta EIB. Na okraj Rady proběhne kromě Euroskupiny rovněž hospodářský dialog mezi EU a zeměmi západního Balkánu a Tureckem.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 10. a 12. května 2023

Na zasedání CRP I bude předložena analýza finálního kompromisního textu Aktu o čipech, dále proběhne příprava zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 22. a 23. května 2023 (kde je na programu diskuze o dlouhodobé konkurenceschopnosti či přijetí obecného přístupu k nařízení o ekodesignu). Bude připraven trialog k návrhu nařízení o provádění jednotného evropského nebe (SES2+).

Na pátečním jednání budou prezentovány výsledky trialogu ke směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci či představena agenda Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava a telekomunikace) ve dnech 1. a 2. června 2023 a Rady pro zemědělství a rybolov 30. května 2023.

Coreper II dne 10. a 12. května 2023

Na zasedání CRP II bude představena agenda zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 30. května, proběhne diskuze k přípravě Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. května, Summitu EU–CELAC ve dnech 17. a 18. května a zasedání Rady pro obchod a technologie EU–Indie dne 16. května.

Na pátečním jednání bude pokračovat diskuze k přípravě 11. balíčku sankcí v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a proběhne diskuse k přípravě summitu EU – Jižní Korea dne 22. května v Soulu.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání

Poslanci se sejdou ve Štrasburku v rámci dalšího plenárního zasedání EP, které proběhne ve dnech 8. – 11. 5.

Pondělí 8. 5.

- debata o snižování emisí metanu v odvětví energetiky (PO - rozprava, ÚT - hlasování)

- společná rozprava – rozpočet a vlastní zdroje EU

Úterý 9. 5.

- rozprava v cyklu To je Evropa s německým kancléřem Olafem Scholzem

- prohlášení Rady a Komise – revize Paktu stability a růstu

- společná rozprava - přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o násilí na ženách

- debata o aktuální situaci v Súdánu

- rozprava o pracovním plánu pro sociální Evropu: dva roky po Portu (ÚT - rozprava, ST - hlasování)

Středa 10. 5.

- projev prezidenta Portugalska Marcela Rebela de Sousy

- rozprava o roli zemědělců jako činitelů zeleného přechodu a odolného zemědělského sektoru

- debata o boji proti kyberšikaně mladých lidí v EU

- prohlášení Rady a Komise na téma - ukrajinské obiloviny na evropském trhu

- debata o adekvátnosti ochrany poskytované rámcem pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (ST - rozprava, ČT - hlasování)

Čtvrtek 11. 5.

- evropská občanská iniciativa „Stop Finning - Stop the Trade“

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


328. jednání VV-EU dne 10. května 2023

pro informaci

1. Aktualizace Národního plánu obnovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie