Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 4. 2023 10:12

16. Týden v EU (17. dubna – 24. dubna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Neformální zasedání ministrů pro životní prostředí ve dnech 18. a 19. dubna ve Stockholmu

Hlavním tématem neformálního zasedání ve Stockholmu bude zelená tranzice a spolupráce členských států s podnikatelskou sférou. Ministři budou v rámci menších skupin diskutovat se zástupci businessu o příležitostech a překážkách vzájemné spolupráce v oblastech, jako jsou oběhové hospodářství, změna klimatu či ochrana biodiverzity. Cílem diskuze je sdílet konkrétní zkušenosti a příklady dobré praxe. Dne 19. dubna budou mít ministři také možnost vyzkoušet si řízení elektrických osobních a nákladních vozidel v Trosta Park areně. 

Rada pro zahraniční věci dne 24. dubna v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině za účasti ukrajinského ministra Kuleby. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, zejména vojenské podpoře země, sankcím, odpovědnosti za zločiny či mírovému plánu prezidenta Zelenského. Druhým bodem na agendě pak bude implementace akčního plánu ke geopolitickým důsledkům ruské agrese a diskuze o konkrétních nabídkách vybraným zemím. V rámci aktuálních otázek je v plánu diskuze o situaci v Moldavsku, Tunisku a Íránu. Na okraj jednání proběhne neformální snídaně s generální tajemnicí Rady Evropy a ministryní zahraničí Islandu. K neformálnímu obědu se připojí ministr zahraničí Gruzie. Měly by být přijaty závěry Rady k situaci v Etiopii.  

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 19. dubna

Na programu jednání je schválení mandátu pro vyjednávání s Evropským parlamentem o návrhu směrnice o strukturách zahrnujících akcie s násobným hlasovacím právem ve společnostech, které žádají o přijetí svých akcií k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků. Švédské předsednictví bude dále informovat o výsledcích neformálních trialogů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání a k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů. Coreper I také připraví neformální trialog k návrhu nařízení o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu a projedná vodítka pro další práci na návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování na pracovišti.

Coreper II dne 19. dubna

Velvyslanci na jednání Coreperu II připraví zasedání Rady pro zahraniční věci, které se uskuteční dne 24. dubna v Lucemburku. Proběhne také diskuze k aktuální situaci v Tunisku a k přípravě čtvrtého zasedání Rady obchod a technologie EU – USA ve dnech 30. a 31. května 2023 ve švédské Lulee. Coreper II by měl také přijmout rozhodnutí Rady o podpisu a předběžném provádění dohody „post-Cotonou” a připravit přijetí rozhodnutí Rady o poskytnutí pomoci v rámci Evropského mírového nástroje ukrajinským zbrojeným silám. Posledním diskuzním bodem jednání je analýza finálního kompromisního textu s cílem přijetí dohody k nařízení o dočasné tržní liberalizaci doplňující obchodní koncese dle Asociační dohody EU – Ukrajina.  

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 17. do 20. dubna proběhne ve Štrasburku planární zasedání EP. Na okraji pléna rovněž zasednou na mimořádných schůzích vybrané výbory EP.

pondělí 17. 4.

 • společná rozprava – Balíček Fit for 55  (EU ETS, SCF, CBAM, ETS letectví + námořní doprava (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • rozprava o nařízení o odlesňování (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)

úterý 18. 4.

 • přednostní rozprava - ucelená strategie pro vztahy mezi EU a Čínou
 • rozprava na téma - ochrana pracovní mobility a sociálních práv stávkujících řidičů nákladních automobilů ze třetích zemí
 • rozprava o přijetí návrhů v rámci balíčku ke kybernetické bezpečnosti

středa 19. 4.

 • rozprava v cyklu To je Evropa s premiérem Lucemburska X. Bettelem
 • prohlášení předsedkyně EP – 80. výročí povstání ve varšavském ghettu
 • tematická rozprava – zdraví lidé, pitná voda a úrodná půda: zbavit se navždy znečišťujících látek a posílit právní předpisy EU o chemických látkách
 • společná rozprava o kryptoaktivech (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • rozprava na téma Dieselgate: podezření na rozsáhlé používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systémů regulace znečišťujících látek v automobilech

čtvrtek 20. 4.

 • rozprava o zprávě IPCC o změně klimatu: výzva k dalším naléhavým opatřením
 • debata týkající se rozměru soudržnosti státní podpory EU a pravidla de minimis

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium EK zasedne v úterý 18. dubna ve Štrasburku s cílem projednat a přijmout následující návrhy aktů:

Kybernetický balíček /M. Vestager a M. Schinas/

- zákon o kybernetické solidaritě

- akademie kybernetických dovedností

Balíček digitálních dovedností a vzdělávání /M. Vestager a M. Schinas/

- doporučení o příznivých faktorech pro digitální vzdělávání

- doporučení o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě

Balíček týkající se krizového řízení bank a pojištění vkladů /V. Dombrovskis/

- přezkum směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

- přezkum směrnice o systémech pojištění vkladů

- přezkum nařízení o jednotném mechanismu pro řešení problémů

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


326. jednání VV-EU dne 19. dubna 2023

KE SCHVÁLENÍ

1. Plnění cílů a milníků a postup úpravy Národního plánu obnovy

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Jednání dne 20. dubna 2023

 

I/ PRO INFORMACI

 1. Průběh a výsledky Evropské rady a Eurosummitu ve dnech 23. a 24. března 2023 v Bruselu
 2. Sdělení Komise k 30. výročí jednotného trhu EU
 3. Sdělení Komise k dlouhodobé konkurenceschopnosti EU po roce 2030
 4. Národní program reforem ČR 2023
 5. Národní konvent o EU
 • Závěry a doporučení z kulatého stolu konaného dne 31. března 2023 na téma Revize energetického trhu
 1. Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK

II/ RŮZNÉ

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie