Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 4. 2023 18:35

14. Týden v EU (3. dubna – 10. dubna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Z důvodu velikonočních svátků v tomto týdnu nezasedá žádná formace Rady.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 5. dubna

Na jednání Coreperu I se bude diskutovat agenda Rady pro zemědělství a rybolov (25. 4.), v rámci přípravy Rady proběhne také informace EK a politická diskuse vztahující se k nařízení o certifikaci odstraňování uhlíku: zemědělské a lesnické aspekty. Dále je na programu diskuze o mandátech pro jednání s EP k nařízení o fluorovaných skleníkových plynech a nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Závěrem SE PRES debriefuje o výsledcích trialogů o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie a také o nařízení, kterým se stanoví rámec opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act).

Coreper II dne 5. dubna

Na jednání Coreperu II bude SE PRES informovat o svých plánech ohledně dalšího použití mechanismu IPCR, dále proběhne výměna názorů o vnějším rozměru migrace, konkrétně o akčním plánu MOCADEM pro Irák, a následovat bude představení agendy Rady pro zahraniční věci (24. 4.) a Rady pro zahraniční věci ve formaci pro rozvojovou spolupráci (4. 5.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Týden od 3. do 7. dubna je vyhrazen vnější parlamentní činnosti. Poslanci EP budou přítomni ve svých konstituencích. Vybrané delegace výborů EP se vydají do vybraných ČS EU či třetích zemí.

Přehled jednání delegací výborů EP:

IMCO (3. – 7. 4.)

  • Delegace Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele podnikne cestu do Singapuru, kde se zaměří na celní problematiku a dále na zkušenosti s digitální transformací ekonomiky a s ochranou spotřebitelů na digitálních trzích.

TRAN (3. – 5. 4.)

  • Výbor pro dopravu a cestovní ruch zamíří do Itálie (Janov a Florencie) s cílem zhodnotit vývoj v transevropských projektech. Poslanci EP také plánují návštěvu společnosti Hitachi Rail, která vyrábí inovativní vysokorychlostní vlaky.

INTA (3. – 7. 4.)

  • Delegace Výboru pro mezinárodní obchod a předseda delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou navštíví Pretorii, Johannesburg a Kapské Město, za účelem projednání provádění dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC).

DEVE (3. – 7. 4.)

Delegace Výboru pro rozvoj navštíví Nairobi s cílem posoudit dopad podpory EU na rozvojové cíle Keni. Poslanci EP dále navštíví několik projektů financovaných EU a setkají se se zástupci tamního parlamentu a vlády.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Komise, 5. dubna

Kolegium Komise zasedne ve středu 5. dubna v Bruselu. Na programu jednání kolegia figurují následující body:

  • Sdělení v reakci na evropskou občanskou iniciativu Zachraňte včely a farmáře! /F. Timmermans a V. Jourová/
  • Podnět k předání trestního řízení /V. Jourová/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie