Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 5. 2010 9:50

10.5. v Bruselu proběhla Rada pro obecné záležitosti

1. náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Sedláček se v pondělí 10. května 2010 zúčastnil jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC), které se konala v Bruselu

Jednání ministrů se zaměřilo na přípravu červnové Evropské rady, která se uskuteční 17.6. v Bruselu. Probírala se především tato témata navržená v předběžné agendě Evropské rady: příprava nové ekonomické strategie Unie na další desetiletí s názvem „Evropa 2020“, otázky spojené s bojem proti změně klimatu, příprava EU na jednání OSN k tématu rozvojové pomoci, konkrétně tzv. rozvojových cílů tisíciletí a příprava na jednání zemí skupiny G20, které se uskuteční 26.-27. června 2010 v Torontu.

Kontakt:

Tiskové oddělení/Press Section

eu-media@vlada.cz

Tel.:+420 224 002 305

Email:

Kabinet ministra pro evropské záležitosti/Executive Office of the Minister for European Affairs

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie