Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vladimír Kremlík

Vladimír Kremlík

ministr dopravy 29. dubna 2019 - 23. ledna 2020

Osobní údaje

JUDr. Vladimír Kremlík se narodil 9. prosince 1972 v Čáslavi.

Vzdělání

Advokátní zkouška (odborná profesní zkouška – Česká advokátní komora)
titul JUDr., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
titul Mgr., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
titul Bc., Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové (Univerzita Hradec Králové), obor sociální politika, specializace sociální práce

Profesní a veřejná činnost

od 2015 náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2012–2015 samostatný advokát (k 1. 6. 2015 výkon advokacie pozastaven)
2011–2013 konzultant zástupce starosty, Úřad Městské části Praha 5
2008–2011 advokátní koncipient / manažer pražské pobočky, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., sdružení advokátů
2009–2010 konzultant Komory pro hospodářské styky se SNS
2008 advokátní koncipient ROWAN LEGAL, sdružení advokátů
2008 manažer organizační jednotky Právní vztahy, Správa letiště Praha, s. p. / Letiště Praha, a. s.
2008 člen dozorčí rady Letiště Praha, a. s.
2007–2008 člen dozorčí rady Letiště Praha, s. p.
2007–2008 člen správní rady ČD Cargo, a. s.
2007 člen dozorčí rady Řízení letového provozu, s. p.
2007 vrchní ředitel – úsek správní Ministerstva dopravy ČR
2006–2007 senior konzultant BDO Processes, a. s.
2006–2007 konzultant Komory pro hospodářské styky se SNS
2006–2007 ředitel Institutu sociálního rozvoje, o. p. s.
2002–2006 ředitel sekce právních služeb a státního majetku ÚP Praha, právní zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2002–2006 externí přednášející – finanční právo, Česká zemědělská univerzita
2002 právník, zástupce ředitele odboru poradců předsedy vlády, Úřad Vlády ČR
2000–2002 člen dozorčí rady Západočeská plynárenská, a. s.
2001–2002 člen představenstva České aerolinie, a. s.
1999–2002 člen dozorčí rady Východočeská energetika, a. s.
2000–2001 člen a předseda dozorčí rady Thermal-F, a. s.
1999–2002 právník specialista, člen výkonného výboru a šéf sekce strategických privatizací Fondu národního majetku ČR

Osobní stránky

https://twitter.com/KremlikVladimir

https://www.facebook.com/VKremlik/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter