Stanislav Štech

Stanislav Štech

Od 21. června 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy, od 5. do 13. prosince 2017 v demisi.

Nominován na post ministra za ČSSD.

Osobní údaje

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. se narodil 23. srpna 1954 v Podbořanech. Je ženatý, má dvě děti.

Vzdělání

Je absolventem československé sekce Carnotova lycea v Dijonu. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze.

Profesní a veřejná činnost

Profesorem pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze je od r. 2007. 17 let byl vedoucím katedry psychologie na pedagogické fakultě UK a v letech 2003–2015 vykonával funkci prorektora Univerzity Karlovy.

Působil na univerzitách v Paříži 8 Saint-Denis, ve výzkumných ústavech Institut National de Recherche Pédagogique v Paříži a Centro Nazionale di Ricerca v Římě.

Je členem vědeckých rad řady fakult a univerzit v ČR, členem redakčních rad odborných časopisů u nás a v zahraničí. Má zkušenosti z práce v Grantové agentuře ČR i v pracovní skupině pro psychologii, pedagogiku a kinantropologii Akreditační komise vlády ČR.

Byl členem evropské sítě expertů v sociálních vědách o vzdělávání NESSE při Directorate General – Education and Culture. Náplní činnosti byly expertízy, analýzy a evaluace výzkumných nebo školsko politických dat.  A deset let vykonával funkci institucionálního člena Řídícího výboru programu OECD Institutional Management in Higher Education (IMHE).

Výzkumně se zabývá školní socializací, profesí učitele a školní psychologií, od r. 2004 také vysokoškolskou politikou a jejím výzkumem. Je autorem tří monografií a více než stovky článků a studií. V červnu 2011 mu byla francouzskou vládou udělena hodnost Důstojníka Řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání.

Od července 2015 působí jako náměstek člena vlády na MŠMT ČR.

Jazykové znalosti

Aktivně - francouzština, angličtina, italština
Pasivně - němčina, ruština

Zájmy

Sport, jazyky cestování, kultura vína

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter