Roman Prymula

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Od 21. září do 29. října 2020 ministr zdravotnictví.

 

Osobní údaje

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Vzdělání

2007 Profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie – Univerzita obrany, Brno
2003 Atestace 1. stupně – mikrobiologie
1999 PhD. - epidemiologie Vojenská lékařská akademie
1998 Specializace – veřejné zdravotnictví – ŠVZ IPVZ Praha  
1996 Docent epidemiologie – Vojenská lékařská akademie
1995 Nástavbová specializace – epidemiologie
1994-1994 Certificate in Hospital Management International – University of Birmingham (U.K.)
1994 Kandidát věd - CSc. - epidemiologie
1991 Atestace 1. stupně – hygiena a epidemiologie 
1982–1988 LF UK Hradec Králové a Vojenský lékařský výzkumný a vzdělávací ústav – všeobecné lékařství - MUDr.
1978–1982 Gymnázium Pardubice – matematicko-fyzikální zaměření

Profesní a veřejná činnost

1. března 2017–1. června 2020 Náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
2016–2017 Poradce ministra, MZ
2013– Profesor, Karlova Univerzita Praha, LF Hradec Králové
2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2006–2009 Vedoucí katedry epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
2004–2009 Děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
2002–2004 Rektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
1998–2003 Vedoucí Katedry managementu a vojenské farmacie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
1997–2002 Prorektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
1995–1997 Vedoucí epidemiologické skupiny, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
1990–1995 Asistent, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
1988–1990 Lékař na specializační přípravě, Vojenská nemocnice Plzeň a FN Hradec Králové

Jazykové znalosti

ruština
němčina
angličtina
francouzština

Kontakt

https://twitter.com/profesorprymula

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter