Robert Pelikán

Robert Pelikán

Od 1. března 2015 ministr spravedlnosti, od 5. do 13. prosince 2017 v demisi.

Nominován na post ministra za hnutí ANO 2011.

Osobní údaje

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.  se narodil 18. října  1979.

Vzdělání

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2003 až 2008 advokátní koncipient a následně advokát, nejprve v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., později v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters

Od 2008 do 2014 byl společníkem AK Vrána & Pelikán. 

Absolvent půlroční odborné stáže u Tribunálu Evropské unie v Lucemburku.

Advokátní zkoušky složil v roce 2007, po vstupu do veřejné správy si však nechal výkon advokacie pozastavit a prodal i svůj podíl v AK Vrána & Pelikán.

Profesní činnost

Jako advokát zastupoval řadu významných tuzemských i nadnárodních společností, zároveň ale například rodinu chlapce, kterému v roce 2009 amputoval eskalátor v pražském metru tři prsty; hájil také město Karlovy Vary ve sporu se skupinou společností o vlastnictví sportovně kulturního centra KV Arena či Richarda Frištenského (syna legendárního českého zápasníka), křivě obviněného z napadení městského strážníka.

Robert Pelikán se dlouhodobě věnuje civilnímu a obchodnímu právu, především problematice obchodních společností, závazkového práva, práva hospodářské soutěže a řešení sporů.

Od roku 2004 působí na katedře občanského práva a od roku 2012 také přednáší a vede semináře na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, přednáší a vystupuje na odborných konferencích.

Je autorem dvoudílného komentáře k zákonu o přeměnách (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, § 1-179 / 1. díl a §180-389 /2. díl,  Leges, 2010), monografie k otázkám právní subjektivity (Právní subjektivita, Wolters Kluwer, 2012) a je spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku (Občanský zákoník - Komentář - Svazek 1,6 V: relativní majetková práva 1. část, Wolters Kluwer, 2014).

Po volbách v roce 2014 nastoupil na ministerstvo financí, kde působil jako ředitel právní sekce; na ministerstvo spravedlnosti do pozice 1. náměstka byl jmenován 3. června 2014.  

Po demisi H. Válkové byl 12. března 2015 ustanoven v pořadí patnáctým ministrem spravedlnosti České republiky.

Osobní stránky

Twitter: twitter.com/RPelik
Facebook: facebook.com/robert.pelikan

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter