Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Osobní údaje

Narodil se 1. září 1962 v Praze. Je ženatý, má dva syny.

Vzdělání

V roce 1987 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získal titul RNDr. v oboru biofyzikální chemie. V roce 1995 se na Československé akademii věd stal kandidátem věd v oboru biochemie. V roce 2006 habilitoval v oboru přírodovědné inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Profesorské řízení v oboru aplikovaná fyzika ukončil v roce 2012 na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Profesní a veřejná činnost

Od května 1989 do listopadu 1992 působil jako asistent Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. Od listopadu 1992 do října 1994 pobýval jako postdoktorandský stipendista na Lund University ve Švédsku. Na této univerzitě pak rok pracoval jako výzkumný inženýr.

Po návratu do vlasti v prosinci 1995 nastoupil jako odborný asistent na Biologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Od dubna 2002 do roku 2011 vedl v pozici ředitele Ústav fyzikální biologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od dubna 2002 do října 2008 působil jako odborný asistent Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR.

Od roku 2012 do svého jmenování ministrem byl vedoucím laboratoře aplikované systémové biologie a laboratoře tkáňových kultur školy komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Na této fakultě také vykonával do října 2012 funkci proděkana pro rozvoj.

Od listopadu 2012 byl ředitelem odboru výzkumu a vývoje ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Je autorem dvou knih a přibližně 40 článků v odborných akademických časopisech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter