Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 1. 2015 15:52

Změny v juniorských grantech GA ČR zohlední vědce-rodiče

Vláda dnes na svém zasedání schválila změny v grantech pro mladé excelentní vědce. Nová pravidla jsou příznivější pro rodiče malých dětí.

Ruší se maximální věková hranice 35 let pro žadatele o juniorské granty, přičemž navrhovatelé mohou i nadále žádat o juniorský grant nejvýše osm let poté, co jim byl udělen titul Ph.D. Do tohoto limitu se nezapočítává doba strávená na rodičovské dovolené. Změny se dotknou také povinné půlroční stáže v zahraničí, kterou bude nyní možné rozdělit do dvou částí. Novou podmínkou je i to, že navrhovatel musí absolvovat postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D. Předsednictvo Grantové agentury ČR, která granty přiděluje, bude také moci uchazeči v odůvodněných případech udělit výjimku z povinnosti absolvovat stáž.
"Jsem rád, že Grantová agentura pod novým vedením přistoupila na základě zkušeností z praxe a připomínek vědecké obce k úpravě pravidel této soutěže. Nové podmínky zohledňují mladé vědce a pomáhají jim sladit rodinný a profesní život," uvedl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který materiál na vládě předkládal.
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na juniorské granty byla vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015.

Vláda dnes také schválila jmenování prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr. členem výzkumné rady Technologické agentury ČR pro druhé funkční období. Profesoru Hajičovi končí první funkční období v dubnu 2015. Do druhého funkčního období jej navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Profesor matematické lingvistiky Hajič působí ve výzkumné radě TA ČR coby zástupce společenských a humanitních věd. Funkční období je čtyřleté.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X