Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 1. 2015 13:45

Vláda zřídila Radu pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Kabinet dnes schválil vznik Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Předsedou rady bude vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, místopředsedou pak ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Hlavním úkolem rady je posuzování strategií a koncepcí na podporu konkurenceschopnosti a hospodářského růstu, například v oblasti digitální ekonomiky či kulturních a kreativních průmyslů.

"Jde nám o to sjednotit dosud roztříštěné resortní a národní inovační programy, a lépe tak využít vložené prostředky. Díky účasti ministrů průmyslu a školství budeme také schopni daleko lépe zohlednit potřeby firem ve vzdělávání. K budoucí prosperitě nevedou ani vysoké škrty, ani vysoké daně, ale pouze vysoká produktivita, a to díky inovacím," uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Nový poradní orgán vznikl rozdělením původní Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na dvě samostatné rady – Radu vládu pro informační společnost a Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Cílem tohoto kroku bylo efektivnější řízení obou agend.

Členy Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst tvoří zástupci jednotlivých ministerstev. Konkrétní jména členů rady navrhnou do 28. února příslušné resorty. Funkční období členů rady je čtyřleté, členové nemají nárok na odměnu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X