Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 3. 2017 15:58

V rámci programů TA ČR vzrostly soukromé prostředky do výzkumu na pětinásobek

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek v úterý 14. března 2017 bilancoval podporu aplikovaného výzkumu v ČR a činnost Technologické agentury ČR (TA ČR) včetně ročního působení Petra Očka v jejím čele. V současné době podporuje TA ČR více než 1500 projektů aplikovaného výzkumu s ročním celkovým rozpočtem přes 4 miliardy korun.

„Podpora aplikovaného výzkumu, uplatnění výsledků vědeckého zkoumání v praxi a jejich komerční využití, jsou mezi hlavními prioritami strategického směřování České republiky. A programy Technologické agentury mají na rozvoji těchto oblastí nezastupitelný podíl. Také díky nim výdaje soukromého sektoru do vývoje a inovací kontinuálně rostou. My máme k dispozici studii VŠE, která konstatuje, že jedna dodatečně vynaložená koruna veřejných výdajů v oblasti výzkumu a vývoje povede na úrovni České republiky ke zvýšení produkce o 2,10 koruny a hrubé přidané hodnoty o 0,96 korun. A dodatečně vynaložená miliarda korun veřejných výdajů na výzkum a vývoj znamená zvýšení zaměstnanosti o 882 osob,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Díky dobře fungující podpoře aplikovaného výzkumu se podařilo navýšit rozpočet agentury na podporu projektů ze státního rozpočtu na přibližně 3,6 miliardy korun v roce 2017. „V rámci výdajů státního rozpočtu se nám dlouhodobě daří navyšovat objem veřejných prostředků na vědu a výzkum. Pro tento rok jsem prosadil historicky nejvyšší částku a ve střednědobém výhledu výdaje ještě porostou. V příštím roce by měla ta částka atakovat 35 miliard korun, protože musíme systém připravit na výrazné snížení veřejných peněz z evropských fondů po roce 2020. Stále tvrdím, že toto jsou investiční peníze, jde o investici do budoucí konkurenceschopnosti země,“ doplnil vicepremiér Bělobrádek.

„Za klíčové považuji také, že díky vhodnému nastavení podmínek podpory a dalším činnostem podněcuje Technologická agentura zvyšování soukromých výdajů do výzkumu a vývoje. Jen v roce 2016 se jednalo o téměř 1,3 miliard korun soukromých výdajů,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko. Od roku 2011 celkově vzrostly podnikové výdaje na VaV o 52 procent. „Přímo v rámci programů TA ČR se podařilo zvýšit prostředky vložené podniky do oblasti výzkumu na pětinásobek,“ doplnil Petr Očko.

V oblasti podpory aplikovaného výzkumu Bělobrádkův úřad také posiluje dialog a spolupráci s renomovanými vědeckými institucemi. Příkladem mohou být podpisy memorand o spolupráci s německou Fraunhoferovou společností nebo s izraelským Weizmannovým institutem věd, které vicepremiér podepsal během oficiální návštěvy Izraele v předminulém týdnu nebo rozvoj sítě vědeckých diplomatů. Po vědecké diplomatce v Izraeli je připraveno ustavení stejné pozice ve Spojených státech amerických.

Spolupráce s klíčovými institucemi v těchto i dalších zemích se účastní i TA ČR. Klíčovým nástrojem agentury pro tuto spolupráci je program DELTA, který podporuje projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, jejichž výsledky pomáhají konkurenceschopnosti obou zemí. Aktuálně byla vyhlášena společná výzva TA ČR a Spolkového ministerstva školství a výzkumu na podporu projektů českých a německých podniků a výzkumných organizací v oblasti Průmyslu 4.0.

"Pro společnou výzvu s Německem na téma Průmysl 4.0 registrujeme velký zájem z obou stran, například v oblastech big data, virtualizace, umělé inteligence, robotických systémů, vztahů lidí a strojů, či znalostního managementu," uvedl Petr Očko. Tato výzva programu DELTA je jedním z významných kroků k podpoře česko-německého strategického dialogu v oblasti výzkumu a vývoje.
Rok 2017 je pro TA ČR také rokem historicky rekordního počtu veřejných soutěží. Bude jich vyhlášeno celkem šest, z toho ve třech nových klíčových programech pro rozvoj českého hospodářství a společnosti, které agentura připravila v uplynulém roce, a byly také úspěšně schváleny vládou.

Po již zmíněné výzvě s Německem bude dále na konci března vyhlášena 1. veřejná soutěž v prvním z nově schválených programů s názvem ZÉTA, který je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace. Další nový program THÉTA podpoří projekty výzkumu a vývoje, které pomohou realizaci strategických vládních cílů v oblasti energetiky. První výzva bude vyhlášena na podzim letošního roku a celkově je na celý program plánováno ze státního rozpočtu 4 miliardy korun. Vláda rovněž v lednu 2017 schválila program ÉTA zaměřený na společensko-vědní oblast. ÉTA reaguje na aktuální společenské výzvy v této oblasti včetně těch souvisejících s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a digitalizací (příprava na Společnost 4.0). První výzva bude vyhlášena v druhé polovině srpna a celkově je na tento program ze státního rozpočtu plánováno 2,4 miliard korun.

Z dalších výzev bude již na počátku dubna otevřena výzva v rámci jednoho z největších programů agentury s názvem EPSILON, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu v klíčových technologických oblastech. V polovině roku je plánována také další výzva v programu DELTA zaměřena na spolupráci s některými východoasijskými zeměmi.

 


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X