Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 1. 2016 17:10

Reakce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka na článek v deníku E15.

Deník E15 v článku „Věda a byznys spolu nemluví“ tvrdí, že jsem „neprotlačil ve vládě ke schválení“ ani jediný z programů Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu.

Skutečnost je taková, že k programům TA ČR s názvy Beta, Beta 2 a Zéta na podporu aplikovaného výzkumu dala opakovaně negativní stanoviska Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jíž předsedám a která je v této oblasti ze zákona hlavním odborným orgánem. Odmítavá stanoviska Rady jsou důvodem, proč se předložení zmíněných programů vládě několikrát odložilo.

Vždy respektuji odborná vyjádření Rady. Konkrétně u programu Beta bylo důvodem k negativnímu stanovisku nízké čerpání programu, u programu Beta 2 šlo o nutnost jeho dopracování. U programu Zéta RVVI ve svém stanovisku nedoporučila návrh předložit vládě zejména s ohledem na nedostatek finančních prostředků a konstatovala, že se po diskusi o výdajích státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace k návrhu programu vrátí.

Důvody k tomu, proč programy Technologické agentury na podporu aplikovaného výzkumu nebyly dosud předloženy vládě a spuštěny, jsou tedy objektivní, nikoli subjektivní, jak plyne z interpretace deníku E15.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X