Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 7. 2015 9:56

Události, komentáře: Ministr Dienstbier k financování politických stran

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předkladatel novel zákona o sdružování v politických stranách a volebních zákonů Jiří Dienstbier byl včera hostem Daniela Takáče v pořadu Události, komentáře.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Politické strany budou moci utratit za sněmovní volební kampaň maximálně 90 milionů korun a dárci budou smět věnovat straně nanejvýš miliony tři. Na návrhu takových pravidel financování stran se shodla vláda. Hnutí ANO, ač je členem vlády, se to tak úplně nelíbí. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek včera v Událostech, komentářích řekl, že novela je zaměřena proti Andreji Babišovi.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/ /Události, komentáře, 29. 7. 2015/
--------------------
Vláda rozhodla většinovým hlasováním o tom, že je zastropován maximální výše daru na tři miliony korun od jednoho dárce, a my jsme v rámci té debaty vlastně ve vládě nám se to nelíbilo, protože to považujeme za určitou diskriminaci, když někdo vydělá peníze, transparentně, zdaní je a transparentně věnuje některému politickému subjektu třeba částku 3 - 4 - 5 milionů korun, tak proč by měl být omezen nějakou hranicí. Nicméně většinově se koalice dohodla na třech milionech. My jsme to respektovali, a takto to vláda dneska schválila. Ale bylo to samozřejmě zaměřeno hlavně vůči nám jako vůči ANO a panu Babišovi. Tak to prostě je.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády, v Událostech, komentářích, dobrý večer.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to proti Andreji Babišovi zaměřeno, takto jste to vymysleli na vládě?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Je to samozřejmě nesmysl, a dokonce jak už tedy také bylo naznačeno, byl to kompromis, pro který, pokud vím, hlasovali snad všichni členové vlády za hnutí ANO. Já spíš s tím mám problém, že to je vysoký limit, beru to, že to je nějaký kompromis...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kampaně myslíte nebo ten dar pro stranu?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Ne, ty dary, ty dary pro strany. Například rada vlády pro koordinaci boje proti korupci doporučovala naopak snížení, a dokonce v případě právnických osob na nulu. Ale beru, že to je kompromis, protože musí být zajištěna většina pro přijetí zákona a už sám fakt, že se vůbec nějaké, alespoň nějaké limity nastaví, tak je samozřejmě výrazný posun k lepšímu oproti současnému stavu. A ono je to docela logické, protože pokud někdo, jak tady zaznělo, dává pět milionů korun, tak to už je otázka, jestli náhodou tím nesleduje i nějaký jiný cíl než snahu pomoci čistě z dobrého srdce nějaké politické straně a jestli náhodou za to nebude chtít nějakou protislužbu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A proč o někom, kdo chce dát pět, osm, deset milionů, to je jedno, proč vy vlastně pochybujete, že to dělá z nějakých nekalých úmyslů?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Já jsem se k tomu chtěl dostat. Ono to má totiž ještě jiný rozměr. Tak jako máme každý ve volbách jeden hlas a máme stejnou šanci ovlivnit politické dění v zemi svým hlasem, tak některé země uplatní občanský princip i do financování politického dění. To znamená, že stanovují nějaký strop, který je výrazně nižší než v milionech korun. Ale je to třeba v násobcích průměrné mzdy tak, aby i občané měli v podobě finanční pomoci politickým stranám alespoň trošku stejnou příležitost ovlivňovat to politické dění. Aby se nám nestalo to, že si potom nějaká skupina bohatých podnikatelů koupí celou politickou scénu. Ale aby i ten člověk, který vydělává průměrně, měl šanci rovnocenně jako ti bohatší přispět a ovlivnit to politické dění. Čili, čili promítnutí...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže to je trochu proti Andreji Babišovi. To je bohatý člověk, který teď si určitou část politické scény minimálně dokáže ovlivňovat tedy.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Není to, není to, není to osobně proti Andrejovi Babišovi. Je to uplatnění určitého principu. Mně by se to uplatnění toho takzvaného občanského principu i do toho financování a tedy podstatně nižší limit líbily více než ten současný stav. A navíc tedy ještě vypadla jedna věc, která původně v návrhu byla, a to je zákaz poskytovat úvěry politickým stranám od jiných subjektů než od úvěrových institucí s příslušnou licencí pro Českou republiku.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A to vypadlo proč?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Vypadlo to na základě připomínkového řízení, což samozřejmě, samozřejmě je také problematické, protože představa, že například jedna osoba půjčí politické straně, a teďko to řeknu ad absurdum, 200 milionů korun, které jsou splatné kdykoliv na požádání, tak pak ta strana nebo hnutí přestávají být vlastně demokratickou strukturou, protože o jejich osudu rozhoduje ta jedna osoba a ne členové v nějakém hlasování třeba na sněmu sjezdu nebo na podobném orgánu té strany nebo hnutí.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K těm limitům na kampaň. Miroslav Kalousek mluví o tom, že to poškodí klasické politické strany, protože, a on to míří samozřejmě přímo na hnutí ANO, že žádná ze stran nemá takové marketingové možnosti jako hnutí ANO a ještě přijde omezení, omezení limitů na volební kampaň. Poškozujete tím klasické politické strany?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
To by byla pravda, kdybychom automaticky předpokládali masové porušování zákona. Pokud všechny strany budou dodržovat zákon a samozřejmě pokud tady bude dostatečná kontrola, tak toto tak úplně není možné, protože samozřejmě jakékoliv výdaje na prezentaci strany by měly mimo volební kampaň procházet transparentním účtem, to znamená, mělo by být možné sledovat, na co strany vydávají v této oblasti peníze. Stejně tak jako by přes transparentní účet měly procházet dary, zároveň ve výročních zprávách by se jak dary, tak ty výdaje měly, měly promítnout. A v obdobích volebních kampaní je to ještě o něco přísnější, ale v zásadě srovnatelné, opět transparentní účet, opět výdajové limity, povinnost započítat všechny výdaje, dokonce i ty, které pro stranu s jejím vědomím vynaloží někdo jiný ve skutečné ceně. To znamená, když jsou třeba za nižší než běžnou cenu, tak by se měly započítat v té běžné ceně. Takže a já netvrdím...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vždyť, promiňte, my tady přece máme jasný konkrétní příklad z těch minulých voleb. Je to kampaň na kuře, kde byl Andrej Babiš, Jaromír Jágr. To nesouviselo s hnutím ANO. To bylo prostě obchodní záležitost, která se ale objeví před volbami.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Tomu asi moc nikdo nevěří, že to byla obchodní záležitost, nebo aspoň já, já ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a tohle se bude muset započítat do toho limitu, to znamená, že se to projeví v tom účetnictví?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě mohou tady být hraniční případy, to jste uvedl jeden z nich...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Který se stal. To je realita z minulých voleb.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Kdy Andrej Babiš samozřejmě tvrdí, že s politickou reklamou to nemělo nic společného. Kdo chce, může tomu věřit, nakolik je to důvěryhodné tvrzení.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A teď tady z toho vyplývá otázka, řeší tohle zákon o střetu zájmů, aby tohle se do toho limitu dostalo...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Tohle neřeší zákon o střetu zájmů. To řeší zákon o...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy o financování stran, omlouvám se, ano, samozřejmě.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
...o politických stranách, respektive novela volebních zákonů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vyřeší tento problém, vyřeší tento problém?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Vyřeší, pokud, pokud někdo, v tomto případě tedy úřad, který se zřizuje, posoudí takovou, takovou reklamu jako reklamu politickou, případně následně soud v případě, že by úřad uplatnil nějakou sankci za jím tvrzené porušení zákona, tak to bude samozřejmě přezkoumatelné i soudně, a ta rozhodovací praxe a judikatura soudu v tomto musí upřesnit ty hranice, které jsou v obecné podobě nastaveny v zákoně. Já si umím představit, že kdyby se dostalo k soudu, tak by soud vyslovil názor, že například reklama Andreje Babiše s Jaromírem Jágrem byla politická reklama. Ale třeba také ne. Nemohu to tvrdit jenom v jedné rovině.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili judikatura a pak se uvidí, případně by přicházely sankce, anebo ne, kdyby soud řekl, že je to v pořádku.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
A samozřejmě je pravda, že jakákoliv takováto pravidla se všude ve světě do jisté míry obcházejí, protože vždy ta vynalézavost a také změna, změna různých marketingových a finančních nástrojů, na kterou se v době, v době přijetí legislativy ani nemohlo pamatovat, protože ty nástroje prostě neexistovaly nebo se neužívaly. V některých zemích mají nastavenou automaticky dopředu periodu, že počítají, že třeba jednou za deset let revidují legislativu v této oblasti právě proto, aby doplnili, doplnili ty věci, které...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Reagovali na trh. Ta původní otázka, nesouhlasíte s Kalouskem, že politické, klasické politické strany tím budou trpět. S tím nesouhlasíte.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, šéf Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Ne, s tím nesouhlasím. Naopak si myslím, že by to mělo vnést do toho financování aspoň nějaký pořádek a naopak srovnat šance jednotlivých politických stran. To, že má fakticky hnutí ANO obrovskou výhodu například to, že Andrej Babiš zároveň má obrovský vliv na média díky tomu, že řadu, řadu z nich vlastní a že má k dispozici on sám osobně velké finanční prostředky, to nepochybně výhoda je. A v mezích, které ten zákon nastavuje, i on může samozřejmě podporovat svoje politické hnutí. Také třeba jeho obchodní partneři.

Záznam pořadu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370730/video/414834

Události, komentáře: Ministr Dienstbier k zákonu o střetu zájmů

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X