Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 2. 2016 9:22

Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO)

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran. V roce 2015 byla v obou oblastech vládou schválena zásadní protikorupční opatření, která byla ze strany GRECO pozitivně hodnocena.

Otázka financování politických stran je jednou z oblastí, která byla ze strany GRECO dlouhodobě kritizována. Vláda v roce 2015 schválila novelu zákona č. 424/19991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích a souvisejících volebních zákonů, které reagují na doporučení třetího hodnotícího kola. Balíček novel upravující především financování politických stran již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. GRECO pozitivně hodnotí především návrh na zřízení nezávislého monitorovacího mechanismu, a to Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zřízení nového úřadu, který má být stěžejní zárukou pro posílení důvěry občanů v politické sdružování a politickou soutěž, bude sledováno Pracovní komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy. I přes naplnění téměř všech doporučení ze strany GRECO ve vládním návrhu zákona, zůstává jednou z otázek také monitoring a transparentnost financování individuálních kandidátů ve volbách do zastupitelstev větších obcí.

S ohledem na oblast inkriminace přivítalo GRECO úpravu § 333 trestního zákoníku, kterým došlo k zajištění souladu českého trestního práva s požadavkem čl. 12 Trestněprávní úmluvy o korupci.

Přes všechny pokroky v oblastech inkriminace a financování politických stran, které byly v uplynulém roce schváleny vládou, zůstává prozatím úroveň plnění doporučení „globálně neuspokojivá“ ve smyslu pravidla č. 31, odst. 3.1. Jednacího řádu Skupiny GRECO.

 

Více informací o GRECO:
http://www.korupce.cz/cz/zahranicni-spoluprace/greco/greco-104840/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X