Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 12. 2014 15:05

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany již po jednadvacáté slavnostně předal ceny novinářům

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO), jehož výkonným místopředsedou je ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, upořádal v úterý 2. prosince v Lichtenštejnském paláci slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

V jeho průběhu byly vyhlášeny výsledky již XXI. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení, které jsou udělovány od roku 1994.

Za tu dobu prošlo soutěží více než 1200 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 85 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

Oceněna byla ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování bylo tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Celkem bylo uděleno 15 cen a to ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní. Držitelům je předali Jiří Dienstbier - ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a výkonný místopředseda VVZPO, Pavel Dvořák - vedoucí Úřadu vlády ČR  a Václav Krása - předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a místopředseda VVZPO.

Moderátorkou večera byla Jarmila Balážová, do českého znakového jazyka tlumočily Marie Horáková a Zuzana Procházková a simultánní přepis mluvené řeči měl na starosti Tomáš Seidl.
Součástí programu bylo i hudební vystoupení skupiny Vega, která má ve svých řadách několik handicapovaných muzikantů.

 Min. Dienstbier předává cenu vozíčkáři Štěpánovi Benešovi - redaktorovi časopisu Můžeš


XXI. slavnostní večer Vládního výboru pro zdravotně postižené občany k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením
Slavnostní večer se se koná v předvečer Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.
Tento Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

V současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. Přestože jsou osoby se zdravotním handicapem největší světovou menšinou, zůstává tato skupina „neviditelná“ v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Pro letošní rok je to „Udržitelný rozvoj: příslib technologie". Oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením v roce 2014 tak může přispět k využití potenciálu technologie pro podporu začleňování a přístupnosti tak, aby byla zajištěna plná a rovnoprávná účast osob se zdravotním postižením ve společnosti a vytvořena budoucnost udržitelného rozvoje pro všechny.

 

Více informací:
Petra Nováková
tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

tel.: 224 002 316
email: novakova.petra@vlada.cz  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X