Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 10. 2016 14:21

Vláda zamítla dva poslanecké návrhy a rozhodla o vstupu do řízení před Ústavním soudem

Kabinet na svém jednání v pondělí 17. října zamítl dva poslanecké návrhy zákonů, které na jednání z titulu své funkce předsedy Legislativní rady vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou (sněmovní tisk č. 908)
Cílem návrhu ústavního zákona je vyhlášení celostátního referenda o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou podle čl. 13 Severoatlantické smlouvy, jež byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 66/1999 Sb.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Návrh poslanců Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly (sněmovní tisk č. 915)
Cílem předloženého návrhu je vyvlastnit majetek Zdeňka Bakaly, a tak zmírnit křivdy, ke kterým došlo v důsledku pletich při privatizaci podílu státu na podniku OKD a.s.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/16 o návrhu skupiny 22 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 82, § 84 a § 123 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Ústavní soud vyzval vládu, aby sdělila, zda využije svého práva vstoupit do předmětného řízení v postavení vedlejšího účastníka řízení.
Vláda rozhodla o svém vstupu do  řízení vedeného před Ústavním soudem České republiky pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/16.

Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/16 o návrhu skupiny 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 
Ústavní soud vyzval vládu, aby sdělila, zda využije svého práva vstoupit do předmětného řízení v postavení vedlejšího účastníka řízení.
Vláda rozhodla o svém vstupu do  řízení vedeného před Ústavním soudem České republiky pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/16.

Mezinárodní spolupráce Úřadu vlády ČR v rámci platformy RegWatch Europe
Platforma RegWatch Europe je dobrovolnou platformou sdružující evropské nezávislé orgány, které poskytují poradenství svým vládám v oblasti lepší regulace a celkové regulatorní zátěže legislativy. Od roku 2012 je v RWE zastoupena rovněž pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace, která je institucionálně ukotvena jako pracovní komise Legislativní rady vlády.

Počátkem roku 2016 byl některými členy RWE iniciován posun ve spolupráci v rámci této platformy, který mimo jiné zahrnuje změnu organizace spolupráce v rámci RWE, kdy je navrhováno institucionalizovat spolupráci vytvořením rotujícího předsednictví v délce 12 měsíců. Materiál nepředpokládá zapojení PK RIA do institucionalizované formy spolupráce, ale volí takovou formu spolupráce PK RIA v rámci RWE, u níž by nebyly vyžadovány žádné zvláštní nároky s tím, že by ji bylo možné zajistit na základě současných kapacit Úřadu vlády ČR.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X