Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 3. 2016 17:59

Seminář o sociálním podnikání otevřel odbornou diskusi k novému zákonu

Ve středu 9. března 2016 uspořádal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier společně s platformou Otevřená společnost mezinárodní seminář o sociálním podnikání.

Smyslem semináře byla výměna zkušeností v problematice sociálního podnikání a na základě těchto zkušeností případné doladění znění věcného záměru zákona o sociálním podnikání, který jde v příštím týdnu do připomínkového řízení. Účastníci prodiskutovali znaky sociálního podnikání a jejich kontrolu v praxi, stejně tak jako formu zapojení obcí do tohoto způsobu podnikání a význam sociálního zemědělství pro rozvoj venkova.

Ministr Dienstbier zahájil seminář o sociálním podnikání

Nově připravovaný zákon o sociálním podnikání má vůbec poprvé do českého právního rámce zavést pojem „sociální podnik", „sociální podnikání" a „integrační sociální podnik". Měl by  pomoci řešit různé sociální, ekonomické, enviromentální a lokální problémy. Příkladem může být zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a tím i zmírnění negativních dopadů nezaměstnanosti nebo sociálního vyloučení. Věcný záměr zákona přesně určuje různé formy sociálního podniku a také způsoby podpory ze strany státu formou benefitů, například formou mentoringu či umožnění snadnějšího přístupu k veřejným zakázkám.

Zisk z tohoto typu podnikání musí být z více než 50 % využit pro další rozvoj sociálního podniku nebo investován do veřejně prospěšných akcí. Podíl sociálně či zdravotně znevýhodněných zaměstnanců by měl v sociálním podniku tvořit více než 30 %. V současné době v České republice sociálně podniká přes 200 subjektů. Ve srovnání se západní Evropou je to zlomek a jde spíš o nadšence. Přitom, jak zaznělo na semináři, úroveň sociálního podnikání nastavuje zrcadlo dané společnosti.

Ministr Jiří Dienstbier ve svém úvodním projevu v této souvislosti řekl: „Sociální podnikání není novinka, jen je tady stále nevyužitý potenciál tohoto typu činnosti. Sociální podnikání především představuje pro naši společnost obrovskou příležitost v mnoha ohledech. Nejenže nám může pomoci prosazovat etický rozměr podnikání, ale zejména nám může velmi efektivně pomoci k řešení některých složitých sociálních problémů, jako je sociální vyloučení a chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost některých skupin osob či podporovat rozvoj místních komunit".

Mezi zahraničními hosty byli např. zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru z Polska, Slovenska , Rakouska a Belgie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X