Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 3. 2015 13:08

Profesní komory nově součástí legislativního procesu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem jednali dnes se zástupci dvanácti profesních komor o jejich začlenění do procesu tvorby právních předpisů. Úspěšně navázaná spolupráce položila základ pro další pravidelná setkání.

Jednalo se o historicky první setkání zástupců státu s profesními komorami zřízenými zákonem. Jednání i předchozí kroky, které inicioval ministr Dienstbier, vychází vstříc žádostem profesních komor o užší spolupráci na chystané legislativě. Společným cílem dnešního setkání bylo určit konkrétní témata a způsob spolupráce v oblastech, které jednotlivé profesní komory gesčně zajišťují, a položit základ dalším pravidelným setkáním zástupců vlády a profesních komor.

Dnešnímu setkání předcházela významná změna legislativních pravidel vlády. Profesní komory zřízené zákonem se díky ní staly takzvaným připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení. V případě, kdy se návrh právního předpisu týká jejich působnosti, mají tak komory možnost ovlivnit jeho tvorbu, podobu i konečné znění. Druhý krok spočíval ve změně Jednacího řádu Legislativní rady vlády (LRV), které předsedá ministr Dienstbier. Tato změna komorám umožní účastnit se projednávání takových návrhů i při jednání LRV.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zdůraznil zejména oboustrannou potřebu nově navázané spolupráce:
„Za klíčové pokládám, aby vláda profesním komorám naslouchala v tom, jak její kroky – ať legislativní nebo nelegislativní – působí na jejich činnost. Na druhé straně má vláda právo na to, aby se mohla spolehnout na profesionalitu, odbornost a objektivitu zjištění profesních komor, a žádat pro to záruky.“

Zástupci komor na první části dnešního setkání postupně informovali premiéra Sobotku a ministra Dienstbiera o tom, co je ve vztahu k vládě a státu jako takovému nejvíce pálí. Jedním z nejčastěji vyjádřených problémů byla úroveň spolupráce komor s jejich oborovými ministerstvy. Ze strany některých resortů jsou v tomto přístupu značné mezery. Ministerstva nekomunikují s komorami, které při tom sdružují vysoce kvalifikované odborníky. Premiér Sobotka poděkoval za tuto zpětnou vazbu a přislíbil, že bude na jednotlivá ministerstva apelovat, že s ministry o tomto problému promluví:
 „Dobrý ministr by se měl pravidelně scházet se svými komorami, získávat od nich informace, názory. Je to důležité pro jejich práci, pro ČR jako takovou.“

Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek mu za tento postoj veřejně poděkoval a vyjádřil názor, že doufá, že situace se bude výrazně zlepšovat“ „Je škoda, že odborný potenciál komor nebyl ze stran předchozích vlád plně využíván, ale dnešní akcí se to začíná měnit.“    

Další oblastí, na které se účastníci dnešního jednání shodli, je přínos komor ve vztahu k legislativním návrhům a nařízením přicházejícím z EU. Profesní komory mohou být v tomto pro stát velmi užitečné. Jednak mají na danou problematiku odborníky a zpracovanou expertízu a též jsou často díky svým přímým kontaktům a jednáním ve střechových  profesních sdruženích v Bruselu u konkrétních návrhů směrnic, či nařízení EU mnohem dříve, než je má oficiálně náš stát. Vláda i zástupci komor proto vyjádřili zájem o větší vzájemnou spolupráci a partnerství v činnostech směrem k EU.      

Jednání premiéra Sobotky a ministra Dienstbiera s představiteli profesních komor

 

Další částí dnešního společného setkání pak byla pracovní schůzka už jen s ministrem Dienstbierem. Jednal se zástupci komor už o konkrétních klíčovým problémech v činnostech profesních sdružení. Jednalo se například o obcházení povinného členství v komorách ze strany různých „pseudoodborníků“, kdy tito falešní daňoví poradci, různí léčitelé předstírající lékařskou praxi apod. velmi škodí pověsti ostatních odborníků v oboru, nejsou nikomu zodpovědní a komory jsou na ně vlastně krátké.

Dalším nastoleným tématem byly vlastní principy činností komor obecně i konkrétně podle jejich specifik. Tomu by se měly věnovat další pracovní schůzky mezi zástupci vlády (LRV) a komorami. První s nich se uskuteční v půlce dubna, kdy mají být řešena oprávnění a povinnosti členů komor. Další schůzka se pak chystá na červen.  Při ní se bude projednávat například otázka podmínek poskytování právní pomoci v ČR.

Ministr Dienstbier si po dnešním pracovním setkání pochválil novou formu proaktivní spolupráce:
„Profesní komory nově posílily své postavení při tvorbě legislativy, tedy podávání zásadních připomínek a účast na Legislativní radě vlády. Za důležitější však pokládám pravidelnou komunikaci s jejich zástupci ke konkrétním tématům, kterou jsme tímto prvním jednáním založili.“


Jednání se zúčastnili zástupci 12 profesních komor zřízených zákonem:

 • České advokátní komory;
 • České komory architektů;
 • Komory auditorů ČR;
 • Komory daňových poradců ČR;
 • České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
 • České komory patentových zástupců ČR;
 • České lékárnické komory;
 • České stomatologické komory;
 • Exekutorské komory;
 • Komory veterinárních lékařů ČR;
 • Notářské komory ČR;
 • České lékařské komory.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X