Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 4. 2016 17:28

Ministr Jiří Dienstbier představil alternativy legislativního řešení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání

Hlavním cílem návrhu je zvýšení pracovněprávní ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, mj. korupce. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu představil materiál na tiskové konferenci v pondělí 25. dubna v budově Úřadu vlády.

Vláda se ve svých programových dokumentech zavázala k „přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů)“. Z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 a Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí roku 2015 vyplynulo pro ministra Jiřího Dienstbiera zadání zpracovat během letošního roku nelegislativní materiál „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů.“

V souladu s tímto úkolem byl v minulém týdnu do meziresortního připomínkového řízení návrh alternativ vložen. V návaznosti na rozhodnutí vlády zpracuje tým ministra Dienstbiera příslušný návrh zákona, který bude do konce září tohoto roku předložen vládě.

„Na základě analýzy, kterou jsme provedli, nám vyšly dvě varianty. Nejperspektivnější nám přijde provedení úpravy příslušných zákonů, které se týkají pracovněprávních vztahů,“ řekl ministr Dienstbier na tiskové konferenci. „Ve všech těchto předpisech by měla být zakotvena ochrana whistleblowerů, měl by být zakázán jakýkoli jejich šikanózní postih, protože učinili oznámení o protiprávním jednání.  Mělo by dojít k posílení procesního postavení oznamovatelů, to znamená, že zaměstnanec, který by se bránil u soudu, by byl zvýhodněn tím, že zaměstnavatel by musel prokazovat, že jeho motiv k propuštění oznamovatele nebo k převedení na jinou práci nebyl šikanózní,“ dodal ministr Dienstbier.  

Ministr Dienstbier také vysvětlil, proč jeho úřad nezvolil komplexní právní úpravu v podobě speciálního zákona.  „Touto cestou jsme nešli mimo jiné také proto, že ze zahraniční zkušenosti víme, že tyto právní úpravy se ukazují jako nefunkční. Například na Slovensku, kde tato právní úprava existuje, nebyla použita ani jednou. Podle analýzy slovenské pobočky Transparency International je slovenský zákon neefektivní a složitý.  Varianta, kterou jdeme, přináší značné zlepšení ochrany whistleblowerů, navíc by mohla být i politicky projednatelná,“ prohlásil ministr.

Ministr Dienstbier představil alternativy legislativního řešení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání

V závěru tiskové konference se ministr Dienstbier vyjádřil k návrhu zákona na ochranu oznamovatelů, který ve stejný den představili ministr financí Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Půjdeme-li cestou tohoto předkládaného  návrhu, který byl zřejmě inspirován slovenským zákonem, je to řešení na efekt a nevím, jestli ho někdo podpoří,“ řekl ministr Dienstbier a opět zdůraznil, že tento zákon nebyl doposud na Slovensku využit.  Ministr dodal, že samozřejmě počítá s otevřenou debatou a věcnými argumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X