Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 2. 2015 17:31

Ministr Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising.

Podobně jako celá řada dalších lidí se nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na tzv. Istanbulskou úmluvu.

Jedná se o Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která vstoupila v platnost 1. srpna 2014. Do 31. ledna 2015 ji ratifikovalo 15 států a dalších 22 ji podepsalo. Česká republika mezi nimi zatím není, věc je v procesu.
 Ministr Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách #ZaIstanbul

 

14. únor - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
Datum vyfocení se pro kampaň #ZaIstanbul v pátek 13. února nebylo zvoleno náhodou, protože zítřejší den - Den sv. Valentýna - je zároveň Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách.

Násilí páchané na ženách je vážným porušením lidských práv a je příčinou i důsledkem nerovnosti žen a mužů. Zdaleka se netýká jen domácího násilí. Násilí na ženách je rozšířeno ve všech členských státech Rady Evropy i za jejich hranicemi do té míry, že se hovoří o epidemii. Výsledky výzkumů prováděných mezivládními organizacemi a agenturami EU se shodují v jednom: v průměru každá třetí žena se za svůj život s násilím setká, každá desátá je obětí znásilnění. Česká republika si v tomto směru nevede nijak výrazně lépe.

Více informací k Istanbulské úmluvě:
http://www.czlobby.cz/content/files/2014-02-13_Tiskovazprava_OBR.pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X