Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 3. 2017 16:28

Změny vládního návrhu zákona o pobytu cizinců mohou omezit práva rodinných příslušníků občanů ČR, konstatovalo zasedání Rady vlády pro lidská práva

První letošní jednání Rady vlády pro lidská práva se mimo jiné zabývalo nesouhlasem Výboru pro práva cizinců s pozměňovacím návrhem novely zákona o pobytu cizinců, projednávalo stav přípravy akčního plánu ČR k byznysu a lidským právům a diskutovalo nad návrhem zákona o advokacii, který rozšiřuje rozsah státem zajištěné právní pomoci. Šlo o první zasedání této Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Ministr Chvojka řídí zasedání Rady vlády pro lidská práva

"Chtěl jsem, abychom jednání začali diskuzí nad změnami novely zákona o pobytu cizinců. Rada konstatovala, že některé části návrhu mohou být v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a se závazky České republiky podle mezinárodního práva," sdělil ministr Jan Chvojka. Rada se většinově také shodla nad tím, že pozměňovací návrh omezuje právo na sloučení rodiny s občanem ČR legálním pobytem rodinného příslušníka. "S kompletním stanoviskem Rady hodlám seznámit poslance během závěrečného čtení této novely,"  dodal ministr. 

Rada také projednala přípravu akčního plánu ČR k byznysu a lidským právům. "Nejsme zemí, kde by byla hromadně porušována lidská práva ze strany podniků, přesto je toto téma pro ČR důležité. Shodli jsme se, že za prioritu připravovaného akčního plánu vidíme zejména osvětu, zdokonalení stávající legislativy a zlepšení stávající praxe," řekl ministr Chvojka. 
Zasedání Rady vlády pro lidská práva

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X