Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 3. 2017 11:24

Jan Chvojka: Duplicita návrhů nominačního zákona nezakládá jejich kvalitu

Na programu dnešní schůze vlády jsou předloženy dva obsahově takřka totožné návrhy zákonů. Jedná se o nominační zákon předložený Ministerstvem financí a návrh poslance Radka Vondráčka.

Jediný podstatný rozdíl, který v textu obou návrhů vidím, že v poslaneckém návrhu nominačního zákona absentuje novela zákona o střetu zájmů. To ale nic nemění na tom, že oba pokusy o vytvoření nominačního zákona dnes neplní svoji základní funkci. Nenastavují transparentní a hlavně funkční pravidla pro nominace zástupců státu do státem vlastněných firem a vytvářejí pochyby o jejich ústavnosti. 

K návrhu nominačního zákona, který předložilo Ministerstvo financí, uplatnila Legislativní rada vlády rozsáhlé a zásadní připomínky. Zaráží zejména, že z návrhu zákona ani nevyplývá povinnost respektovat výsledek nominačního postupu upraveného navrženým zákonem. Zmatečné je také samotné provedení ideje transparentního výběru osob. Není zřejmé, podle jakého klíče byl vybrán okruh právnických osob, jichž se navrhované nominační postupy mají týkat, a proč výběru nemá podléhat například nominace do orgánů státních rozpočtových organizací. Pokud by předložený návrh zákona zakládal pouze možnost získat funkci placenou z veřejných zdrojů, jen by to zvyšovalo zatížení státního rozpočtu dalšími mandatorními výdaji, jejichž efektivita by byla problematická.
U druhé části návrhu obsahující novelu zákona o střetu zájmů se kloním k názoru Legislativní rady vlády, která vyslovila pochyby o ústavnosti „karantény“, tedy v ní obsaženého omezení bývalých poslanců či senátorů.

Podobné námitky a překážky proto vidím také u pokusu poslance Vondráčka. Nehodlám komentovat nestandardní postup, kdy návrh nominačního zákona připravený ministerstvem je zároveň předložen jako poslanecký návrh zákona, aniž by doznal oproti původnímu návrhu obsahových změn. Pouze byla vypuštěna část týkající se změny zákona o střetu zájmů, přičemž důvodová zpráva poslaneckého návrhu zákona nebyla ani upravena, takže dokonce obsahuje odkazy na Závěrečnou zprávu o hodnocení dopadů regulace (RIA), která je součástí pouze materiálu MF. Domnívám se, že pro obcházení standardních legislativních procedur, nebyl žádný relevantní důvod. 

Někdy opravdu platí, že více pokusů nepřináší lepší kvalitu, proto na vládě budu doporučovat, abychom nechválili ani „originál“ předloženého ministrem financí, ani jeho ještě horší poslaneckou karikaturu. Přijmout zákon, který přináší závazné standardy pro nominaci zástupců státu do státních podniků, ovšem vychází z programového prohlášení vlády. Rád bych, abychom dnes projednání návrhu přerušili a do návrhu, který vypracovalo ministerstvo financí, zohlednili připomínky Legislativní rady vlády. 

JUDr. Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X