Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ing. Jiří Rusnok

Ing. Jiří Rusnok

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 předseda vlády v demisi.
Od 25. června do 13. srpna 2013 předseda vlády ČR.

Osobní údaje

Jiří Rusnok se narodil 16. října 1960 v Ostravě. Je ženatý, má tři děti.

Vzdělání

V roce 1984 ukončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Profesní a veřejná činnost

Svou profesní kariéru začal v roce 1984 v odboru dlouhodobých výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na Federálním ministerstvu pro strategické plánování, jako vedoucí oddělení sociální strategie a krátce byl zaměstnán na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 1992 až 1998 působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů.

Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR.

V letech 2005 až 2012 vykonával funkci presidenta Asociace penzijních fondů České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. V letech 2006 – 2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Od roku 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Od ledna 1998 do ledna 2010 byl členem ČSSD, nyní je nestraník.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter