Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Premiér

Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Předsedu vlády jmenuje prezident na základě výsledků voleb a na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády (ministry). Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky.