Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poradci předsedy vlády Petra Fialy

18. 10. 2023 12:25

Poradní sbor předsedy vlády Petra Fialy

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

Lékař se specializací na oblast dětské chirurgie a traumatologie. Emeritní přednosta KDCHOT Brno a proděkan LF Masarykovy univerzity. Zakladatel Národního úrazového registru. Člen vědeckých rad Masarykovy univerzity a Veterinární univerzity.

Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Odborník na informační gramotnost a boj s dezinformacemi působící na Katedře politologie a v Mezinárodním politologickém ústavu FSS MUNI. Pod jeho vedením vznikly vzdělávací projekty věnující se oblasti mediální gramotnosti a kritického myšlení, které jsou oceňovány i na mezinárodní úrovni.

Ing. David Havlíček, Ph.D., CFA

Odborník na ekonomickou analýzu, předseda představenstva EGAP. V minulosti působil na Úřadu vlády jako vedoucí oddělení ekonomických analýz. Spoluautor knihy Investor 21. století.

Ing. Helena Horská, Ph.D.

Hlavní ekonomka a členka Dozorčí rady Raiffeisenbank. Členka Vědeckého grémia České bankovní asociace, odbornice na měnovou politiku, přednáší na vysokých školách.

Ing. Jakub Kajzler

Specializuje se na zemědělskou politiku, zejména v kontextu EU. Vystudoval VŠE v Praze, obor diplomacie. Bývalý tajemník sekce předsedy vlády pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku na Úřadu vlády ČR během předsednictví ČR v EU v roce 2009. Pracoval také jako poradce ministra dopravy a ministra obrany.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom ve společnosti BH Securities, specialista na makroekonomii a tržní analýzu. Přednášející na Vysoké škole ekonomické v Praze.

František Mikš

Dlouhá léta působil jako ředitel Institutu pro politiku a kulturu (IPK) v rámci brněnského Centra pro studium demokracie a kultury (CDK). Dnes ředitel Pravého břehu – institutu Petra Fialy, šéfredaktor revue Kontexty a nakladatelství Books & Pipes. Věnuje se dlouhodobě problematice kultury, neziskových organizací a médií, je autorem řady knih, článků a studií o politice, kultuře a výtvarném umění.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Ekonom se specializací na ekonomii práce, ekonomii veřejného sektoru a ekonomii školství a vzdělávání. Člen Odborného panelu společenských věd národního hodnocení výzkumu a vývoje. Vyučuje v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium.

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Náměstek ministra na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Bývalý ředitel Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě a kancléř Masarykovy univerzity. Stál u zrodu Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Lékař, odborník na kardiovaskulární chirurgii. Profesor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Člen Vědecké rady Ústřední vojenské nemocnice.

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Vedoucí Katedry sportovních her a člen vědecké rady na Masarykově univerzitě. Bývalý děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a předseda akreditační komise MŠMT pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X