Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Petr Arenberger

Petr Arenberger

Ministr zdravotnictví od 7. dubna 2021 do 25. května 2021.

Osobní údaje

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA se narodil 4. prosince 1958. Je ženatý s dermatoložkou doc. Monikou Arenbergerovou. Mají dvě dcery, Simonu a Nicol.

Profesní život

Český lékař specializující se v oborech dermatologie a venerologie, vysokoškolský pedagog, od roku 2001 přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, rovněž tak 3. místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předseda její České dermatovenerologické společnosti pro období 2015–2019. V říjnu 2019 se stal ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na Kožní klinice Fakultní nemocnice v Praze 2. Následně působil na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FNKV, na které je od roku 2001 ve funkci přednosty.

První atestaci z dermatovenerologie získal v roce 1987, druhou pak roku 1990. Habilitoval se na 3. lékařské fakultě UK v roce 1992 (práce: Keratinocitární receptory pro kyselinu l2(S) – hydroxyeikosatetraenovou a jejich defekt u psoriasis vulgaris, docent). Jmenován profesorem na Univerzitě Karlově pro obor dermatovenerologie byl v roce 2001 (inaugurační přednáška: Receptory pro mediátory v kůži). O pět let později získal titul Master of Business Administration.

Zaměřuje se na účinek exogenních faktorů ve vztahu ke změnám na receptorové úrovni. Je objevitelem receptorové vady u kožního zánětlivého mediátoru – kyseliny 12 (S) – hydroxyeikosatetraenové na keratinocytech psoriatiků. Jako první zjistil existenci cytokinu RANTES v kůži.

Na dermatovenerologické klinice založil Centrum Zdravé vlasy, které je jedinou takovou poradenskou ambulancí zaměřující se na nemocné vlasy v České republice. Je duchovním otcem české preventivní akce Stan proti melanomu.

Dva roky pracoval na univerzitě v Mnichově (1989–1991) a absolvoval studijní pobyt na Stanfordově univerzitě v Palo Alto (1992–1993). V březnu 2017 se rozhodl kandidovat do Rady Českého rozhlasu, avšak samotná volba v červnu 2017 nebyla dokončena. Do Rady Českého rozhlasu zasedl až po volbě Poslanecké sněmovny v květnu 2018, kdy získal 150 hlasů ze 182 přítomných poslanců. Na členství v Radě však v dubnu 2021 rezignoval, protože podle zákona je post ministra neslučitelný s členstvím v kontrolním orgánu veřejnoprávního média.

V roce 2017 byl prof. Arenberger Unií pacientů oceněn titulem Lékař roku a ve stejném roce dostal ke Dni české státnosti Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR za práci pro dermatovenerologii a za preventivní akci Stan proti melanomu, která probíhá v ČR již 15 let.

Kontakt

https://twitter.com/PArenberger

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter