Marie Benešová

Marie Benešová

Od 30. dubna 2019 ministryně spravedlnosti, od 11. listopadu 2021 do 17. prosince 2021 v demisi.

Osobní údaje

Mgr. Marie Benešová se narodila 17. dubna 1948 v rodině technického úředníka. Oba rodiče pracovali ve stavebnictví. Je vdaná, manžel je lékař v důchodu, má jednoho dospělého syna, který je advokát.

Vzdělání

Po ukončení základní devítileté školy vystudovala střední všeobecně vzdělávací školu a tu ukončila v červnu 1966 maturitní zkouškou. Po té složila přijímací zkoušky na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala zde studovat. V roce 1971 ukončila studia na PF UK a byla promována.

Profesní a veřejná činnost

Od roku 1971 pracovala na okresní prokuratuře v Kladně jako právní čekatelka. Po necelých dvou letech úspěšně složila justiční zkoušku a byla jmenována do pozice prokurátorky s přidělením k okresní prokuratuře v Kladně. Působila zde až do roku 1991, přičemž prošla různými agendami od obecné kriminality až po specializaci trestných činů v dopravě.

V roce 1991 byla pozvána novým vedením Generální prokuratury ČR na odbornou stáž, neboť řada prokurátorů GP ČR musela své posty po roce 1989 opustit v souvislosti s jejich minulostí a GP ČR sháněla zejména nestraníky s potřebnou praxí. Oba tyto požadavky Marie Benešová splňovala, neboť nikdy nevstoupila do KSČ a měla dvacetiletou praxi. Po absolvování přijala místo prokurátorky GP ČR se specializací na trestné činy mládeže a trestné činy namířené proti dětem a mládeži. Na GP ČR v této pozici pracovala až do zániku prokuratury v roce 1993 a její transformace do státního zastupitelství. Po vzniku Vrchního státního zastupitelství v Praze byla zařazena do tohoto nově vzniklého článku soustavy státního zastupitelství a zde pracovala ve funkci vedoucí oddělení obecné kriminality do roku 1995.

V dubnu 1996 rezignovala na funkci a otevřela si advokátní praxi v Kladně, kde působila do konce roku 1998.

Od ledna 1999 do září 2005 vykonávala funkci nejvyšší státní zástupkyně v Brně.

Po odvolání z funkce se Marie Benešová vrátila znovu do advokacie Zprvu jako advokátka v AK Císař Češka Smutný v Praze. Později s kolegy založila s. r. o. Benešová Beránek Blaha.

Jako ministryně spravedlnosti již jednou působila, a to od července 2013 do ledna 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter